ελληνική φωνή - κεντρική σελίδα  
επικοινωνία εκτύπωση
 
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
Διευθύντρια Σύνταξης: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την Ελλάδα και τον Κόσμο - News - Nachrichten
     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αλκο Ελλάς : Υποχώρηση ζημιών στον όμιλο το πρώτο εξάμηνο του 2010

Αθήνα

Σε 125,32 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Aλκο Ελλάς στο πρώτο εξάμηνο του 2010 έναντι 110,75 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009, σημειώνοντας αύξηση κατά 13,16%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών, ήτοι το 93,32%, πραγματοποιήθηκε στην Γερμανία από τις γερμανικές εταιρίες του ομίλου ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα ανήλθε σε 6,23% και για τις λοιπές χώρες σε 0,45%. Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 21,32 εκατ. ευρώ έναντι 12,97 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 64,31%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA) του ομίλου ανήλθαν την 30.06.2010 σε 10,86 εκατ. ευρώ έναντι 3,60 εκατ. ευρώ πέρυσι παρουσιάζοντας αύξηση κατά 201,99%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων του ομίλου ανήλθαν την 30.06.2010 σε 3,34 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -4,92 εκατ. ευρώ την 30.06.2009 παρουσιάζοντας αύξηση 167,92%. Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν την 30.06.2010 σε 2,72 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -4,79 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση κατά 156,66%. Τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ανήλθαν την 30.06.02010 σε 1,19 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -4,49 εκατ. ευρώ την 30.06.2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 126,43%. Οι συνολικές ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου ανήλθαν σε -0,46 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -4,85 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 90,59%. Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε την 30.06.2010 σε 9,83 εκατ. ευρώ έναντι 8,84 εκατ. ευρώ την 30.06.2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,16%. Τα μικτά κέρδη της εταιρίας ανήλθαν σε 0,90 εκατ. ευρώ την 30.06.2010 έναντι 1,24 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση κατά 27,82%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA) της εταιρίας ανήλθαν σε 0,13 εκατ. ευρώ έναντι 0,47 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση κατά 73,05%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων της εταιρίας ανήλθαν την 30.06.2010 σε -0,74 εκατ. ευρώ έναντι -0,40 εκατ. ευρώ την 30.06.2009 παρουσιάζοντας μείωση κατά 83,54%. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν την 30.06.2010 σε 0,66 εκατ. ευρώ έναντι 0,55 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,68%. Τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρίας ανήλθαν την 30.06.02010 σε 0,34 εκατ. ευρώ έναντι 0,49 εκατ. ευρώ την 30.06.2009 παρουσιάζοντας μείωση κατά 30,59%.

AΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 
 
Ειδήσεις για όλους | Σχόλια | Αγγελίες | Τουριστικό Ρεπορτάζ | Ιατρικά Θέματα | Παρουσίαση Βιβλίων | Επικοινωνία