ελληνική φωνή - κεντρική σελίδα  
επικοινωνία εκτύπωση
 
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
Διευθύντρια Σύνταξης: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την Ελλάδα και τον Κόσμο - News - Nachrichten
     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Θησαυρίζουν οι δανειστές μας...

Κέρδη ύψους 437 εκατ. ευρώ σημείωσε το 2013 η ΕΚΤ από ελληνικά ομόλογα

Φρανκφούρτη - Φεβ/14.

Ελληνικά ομόλογα λογιστικής αξίας 25,4 δισ. ευρώ και ονομαστικής αξίας 27,7 δισ. ευρώ, κατείχαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι 17 εθνικές κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΤ. Συνολικά, η κεντρική τράπεζα έχει αποκτήσει στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της αγοράς ομολόγων, τίτλους ύψους 178,8 δισ. ευρώ από Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Ειδικότερα, η ΕΚΤ εμφάνισε το 2013 καθαρά κέρδη ύψους 1,44 δισ. ευρώ, εκ των οποίων στις 31 Ιανουαρίου διένειμε τα 1,43 δισ. στις λοιπές ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες. Τα καθαρά έσοδα από τόκους που προέκυψαν από τις αγορές ομολόγων βάσει του προγράμματος Securities Markets Programme (SMP, το οποίο αντικαταστάθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου του 2012 από το πρόγραμμα OMT) ανέρχονται στα 962 εκατ. ευρώ. Από τα ελληνικά ομόλογα που απέκτησε στο πλαίσιο του προγράμματος SMP, τα κέρδη της ήταν 437 εκατ. ευρώ το 2013 (από κέρδη 555 εκατ. ευρώ το 2012). Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε, τα τακτικά έσοδα της ΕΚΤ προέρχονται κυρίως από την επένδυση των συναλλαγματικών της διαθεσίμων και του χαρτοφυλακίου ιδίων κεφαλαίων της, από τόκους-έσοδα επί του μεριδίου της (8%) στο σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ, καθώς και από καθαρούς τόκους-έσοδα από τίτλους που αποκτήθηκαν για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και των δύο προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Το 2013 οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 2,005 δισ. ευρώ (2012: 2,289 δισ. ευρώ). Περιλάμβαναν τόκους-έσοδα ύψους 406 εκατ. ευρώ (2012: 633 εκατ. ευρώ) επί του μεριδίου της ΕΚΤ στο σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ και καθαρούς τόκους-έσοδα ύψους 962 εκατ. ευρώ (2012: 1,108 δισ. ευρώ) από τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων, εκ των οποίων 437 εκατ. ευρώ (2012: 555 εκατ. ευρώ) από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που διακρατεί η ΕΚΤ στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος. Περιλάμβαναν επίσης καθαρούς τόκους-έσοδα ύψους 204 εκατ. ευρώ (2012: 209 εκατ. ευρώ) από τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των δύο προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Η ΕΚΤ κατέβαλε τόκους ύψους 192 εκατ. ευρώ (2012: 307 εκατ. ευρώ) στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες επί των απαιτήσεών τους σε σχέση με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που της μεταβίβασαν, ενώ οι τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων ανήλθαν σε 187 εκατ. ευρώ (2012: 229 εκατ. ευρώ).

AΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 
 
Ειδήσεις για όλους | Σχόλια | Αγγελίες | Τουριστικό Ρεπορτάζ | Ιατρικά Θέματα | Παρουσίαση Βιβλίων | Επικοινωνία