ελληνική φωνή - κεντρική σελίδα  
επικοινωνία εκτύπωση
 
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
Διευθύντρια Σύνταξης: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την Ελλάδα και τον Κόσμο - News - Nachrichten
     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αποτελέσματα 9μήνου 2011 της ΕΧΑΕ

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 21,8 εκ.

Αθήνα

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη τής Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ μετά από φόρους το εννεάμηνο του 2011 ανήλθαν σε ?21,8 εκ. έναντι ?22,2 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ελαφρά μειωμένα κατά 1,5%, παρά την σημαντική πτώση της συναλλακτικής δραστηριότητας σε σχέση με το εννεάμηνο του 2010. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 25% και διαμορφώθηκε στα ?35,0 εκ. έναντι ?46,6 εκ. το εννεάμηνο του 2010. Η πτώση οφείλεται από την μία στη μείωση της συναλλακτικής δραστηριότητας στην αγορά αξιών και στην πτώση της μέσης κεφαλαιοποίησης των εισηγμένων εταιριών, και από την άλλη στις μειώσεις που συντελέστηκαν κατά το β’ εξάμηνο του 2010 στις χρεώσεις στη διαπραγμάτευση και στις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες τόσο στις μετοχές όσο και τα παράγωγα, στο πλαίσιο της τιμολογιακής πολιτικής του Ομίλου. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών το εννεάμηνο του 2011 ανήλθε στα ?96 εκ., μειωμένη κατά 37% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (?153 εκ.), ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς στο τέλος της περιόδου (30/9) ανήλθε στα ?31,3 δις έναντι ?57,9 δις πέρσι, μειωμένη κατά 46%. Ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών παρουσίασε μικρή μείωση 3% το εννεάμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (33,5 έναντι 34,6 εκ. μετοχές). Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών παρουσίασε αύξηση 10% το εννεάμηνο (49,9 έναντι 45,4 χιλ συμβόλαια πέρσι). Τα έσοδα από τη διαπραγμάτευση διαμορφώθηκαν στα ?6,4 εκ. το εννεάμηνο του 2011 έναντι ?10,7 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σημειώνοντας μείωση κατά 40%, ενώ τα έσοδα από την εκκαθάριση ανήλθαν στα ?12,4 εκ. έναντι ?18,9 εκ. του εννεάμηνου 2010, μειωμένα κατά 34%. Τα έσοδα από υπηρεσίες Χρηματιστηρίου, που περιλαμβάνουν τις συνδρομές των εισηγμένων εταιρειών, τα έσοδα από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και τις συνδρομές των μελών, ανήλθαν στα ?5,8 εκ. έναντι ?5,3 εκ. πέρσι (αύξηση 10%), ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες Αποθετηρίου διαμορφώθηκαν στα ?3,2 εκ. το 2011 έναντι ?3,7 εκ. πέρσι, παρουσιάζοντας μείωση 15%. Κατά τη διάρκεια του α' εξαμήνου 2011, ο όμιλος είχε επιπλέον μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους ?5,1 εκ. από την απαίτηση του φόρου επί του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που είχε καταβληθεί σε παλαιότερες χρήσεις (?2,4 εκ.) και από την επιστροφή της καταβληθείσας έκτακτης εισφοράς στα μερίσματα του ΧΑ που εισπράχθηκαν από την ΕΧΑΕ από την οποία είχε επανακαταβληθεί έκτακτη εισφορά (?2,7 εκ.). Το α’ εξάμηνο πέρσι, ο Όμιλος είχε μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους ?477 χιλ. Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου παρουσίασαν σημαντική μείωση στο εννεάμηνο. Συγκεκριμένα, οι λειτουργικές δαπάνες προ αποσβέσεων του Ομίλου, ανήλθαν στα ?15,1 εκ. έναντι ?16,4 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, μειωμένες κατά 8%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT) του Ομίλου διαμορφώθηκε στα ?22,2 εκ. μειωμένο κατά 16% σε σχέση με εννεάμηνο του 2010 (?26,4 εκ.). Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή στο εννεάμηνο του 2011 ανήλθαν σε ?0,30, έναντι ?0,21 το εννεάμηνο του 2010.

AΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 
 
Ειδήσεις για όλους | Σχόλια | Αγγελίες | Τουριστικό Ρεπορτάζ | Ιατρικά Θέματα | Παρουσίαση Βιβλίων | Επικοινωνία