ελληνική φωνή - κεντρική σελίδα  
επικοινωνία εκτύπωση
 
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
Διευθύντρια Σύνταξης: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την Ελλάδα και τον Κόσμο - News - Nachrichten
     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελληνική βιομηχανία: Ακατάσχετη η αιμορραγία θέσεων εργασίας

Κάθε μέρα «κλείνει» ένα εργοστάσιο με 170 εργαζομένους

Αθήνα

Ακατάσχετη μοιάζει η αιμορραγία θέσεων εργασίας στον βιομηχανικό τομέα. Οι θέσεις εργασίας στον μεταποιητικό βιομηχανικό κλάδο συνέχισαν να μειώνονται κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012, λόγω της κρίσης, ταχύτερα απ' ό,τι σε οποιονδήποτε άλλο βασικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απώλεια θέσεων εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της οικονομίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012, σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2011, ανήλθε σε 14,8%, έναντι 8,3% στο σύνολο της οικονομίας. Σωρευτικά, από το τρίτο τρίμηνο του 2009 ως το τρίτο τρίμηνο του 2012 η μείωση των θέσεων εργασίας στη μεταποιητική βιομηχανία της χώρας ανέρχεται σε 30,6%. Κατά την τριετία αυτή ο αριθμός των απασχολουμένων στον τομέα συρρικνώθηκε κατά 157.368 άτομα. Επίσης, από το τρίτο τρίμηνο του 2007 ως το ίδιο τρίμηνο του 2012 η μείωση των θέσεων εργασίας στη μεταποιητική βιομηχανία της χώρας ανέρχεται σε 36,5%. Κατά την πενταετία αυτή ο αριθμός των απασχολουμένων στον τομέα συρρικνώθηκε κατά 205.546 άτομα. Αναλυτικότερα, το τρίτο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2011, οι απασχολούμενοι στις βιομηχανίες της χώρας μειώθηκαν από 418.967 άτομα σε 356.854 άτομα, δηλαδή κατά 14,8%, ενώ το τρίτο τρίμηνο του 2009 ήταν 514.222 άτομα και το τρίτο τρίμηνο του 2007 ανέρχονταν σε 562.400 άτομα. Χάθηκαν έτσι, μέσα σε ένα έτος, 62.113 θέσεις εργασίας. Κάθε μήνα, κατά μέσον όρο, χάνονταν περίπου 5.176 θέσεις εργασίας. Με άλλα λόγια, κάθε 24ωρο της περιόδου Οκτώβριος 2011 - Σεπτέμβριος 2012 οι απασχολούμενοι στις βιομηχανίες της χώρας μειώνονταν κατά 170 άτομα ή έκλεινε, θα μπορούσε να πει κανείς, ένα εργοστάσιο με 170 εργαζομένους. Κάθε ώρα περίπου επτά εργαζόμενοι έχαναν τη δουλειά τους. Επίσης, το τρίτο τρίμηνο του 2012 οι απασχολούμενοι στη μεταποίηση αντιπροσώπευαν το 9,5% του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων στη χώρα, έναντι 10,3% την ίδια περίοδο του 2011, 10,6% το ίδιο τρίμηνο του 2010, 11,3% το 2009, 11,8% το 2008 και 12,4% το 2007, καθώς η κρίση προκαλεί περαιτέρω αποβιομηχανοποίηση της χώρας. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εργαζομένων στον τομέα το τρίτο τρίμηνο των πέντε τελευταίων ετών παρουσίασε την ακόλουθη εξέλιξη:

- Τρίτο τρίμηνο 2007: 562.400
- Τρίτο τρίμηνο 2008: 542.600
- Τρίτο τρίμηνο 2009: 514.222
- Τρίτο τρίμηνο 2010: 465.218
- Τρίτο τρίμηνο 2011: 418.967
- Τρίτο τρίμηνο 2012: 356.854


Μείωση παρουσίασε ο αριθμός των εργαζομένων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2011, στους 19 από τους 24 βιομηχανικούς κλάδους. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εργαζομένων στον τομέα μειώθηκε:

* Κατά 9.896 στη βιομηχανία τροφίμων, από 107.483 άτομα σε 97.587 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 9,2%.

* Κατά 9.413 στη βιομηχανία μεταλλικών προϊόντων εκτός των μηχανών, από 43.887 άτομα σε 34.474 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 21,4%.

* Κατά 8.604 στη βιομηχανία ειδών ενδυμασίας, από 27.111 άτομα σε 18.507 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 31,7%.

* Κατά 6.401 στη βιομηχανία επίπλων, από 25.652 άτομα σε 19.251 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 25%.

* Κατά 4.755 στη βιομηχανία εκτυπώσεων και προεγγεγραμμένων μέσων, από 20.350 άτομα σε 15.595 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 23,4%.

* Κατά 4.557 στη βιομηχανία ξυλείας, από 23.808 άτομα σε 19.251 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 19,1%.

* Κατά 3.610 στη βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών, από 23.907 άτομα σε 20.297 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 15,1%.

* Κατά 3.503 στη βιομηχανία λοιπών μεταποιητικών δραστηριοτήτων μη υπαγόμενων σε άλλον κλάδο, από 12.072 άτομα σε 8.569 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 29%.

* Κατά 2.999 στη βιομηχανία μηχανών, από 9.949 άτομα σε 6.950 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 30,1%.

* Κατά 2.686 στη βιομηχανία λοιπού εξοπλισμού μεταφορών πέραν των μηχανοκίνητων οχημάτων, από 9.147 άτομα σε 6.461 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 29,4%.

* Κατά 1.886 στη βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου, από 7.152 σε 5.266 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 26,4%.

* Κατά 1.397 στη βιομηχανία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, από 9.531 άτομα σε 8.134 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 14,7%.

* Κατά 1.022 στη βιομηχανία πλαστικών, από 11.665 άτομα σε 10.643 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 8,8%.

* Κατά 1.006 στη βιομηχανία μηχανοκίνητων οχημάτων, από 3.151 άτομα σε 2.145 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 31,9%.

* Κατά 945 στη βιομηχανία βασικών μετάλλων, από 19.791 άτομα σε 18.846 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 4,8%.

* Κατά 861 στη βιομηχανία ποτών, από 9.925 άτομα σε 9.064 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 8,7%.

* Κατά 706 στη βιομηχανία δέρματος και υπόδησης, από 3.128 άτομα σε 2.422 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 22,6%.

* Κατά 583 στη βιομηχανία χημικών προϊόντων, από 10.125 άτομα σε 9.542 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 5,8%.

* Κατά 26 στη βιομηχανία χάρτου, από 7.083 άτομα σε 7.057 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 0,4%.

Αντιθέτως, κατεγράφη συγκυριακή κατά βάση αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στους υπόλοιπους πέντε από τους συνολικά 24 βιομηχανικούς κλάδους. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2011, κατά το ίδιο τρίμηνο του 2012 αυξήθηκε ο αριθμός των εργαζομένων:

* Κατά 1.162 στη βιομηχανία φαρμάκων, από 14.009 άτομα σε 15.171 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 8,3%.

* Κατά 1.127 στη βιομηχανία καπνού, από 2.398 άτομα σε 3.525 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 47%.

* Κατά 902 στη βιομηχανία επισκευής και εγκατάστασης μηχανών, από 9.692 άτομα σε 10.594 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 9,3%.

* Κατά 305 στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, από 5.725 άτομα σε 6.030 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 5,3%.

* Κατά 246 στη βιομηχανία ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών προϊόντων, από 2.225 άτομα σε 2.471 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 11,1%.

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2009, η απασχόληση είναι μειωμένη στη βιομηχανία τροφίμων κατά 18,8% (-22.378 θέσεις εργασίας), στη βιομηχανία ποτών κατά 11% (-1.120 θέσεις), στη βιομηχανία καπνού κατά 15,2% (-629 θέσεις), στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών κατά 45,1% (-4.944 θέσεις), στη βιομηχανία ένδυσης κατά 53,9% (-21.632 θέσεις), στη βιομηχανία δέρματος και υποδημάτων κατά 59,2% (-3.520 θέσεις), στη βιομηχανία ξύλου κατά 33,7% (-9.768 θέσεις), στη βιομηχανία χάρτου κατά 36,2% (-4.010 θέσεις), στη βιομηχανία εκτυπώσεων κατά 43,9% (-12.174 θέσεις), στη βιομηχανία πετρελαιοειδών κατά 32,5% (-2.539 θέσεις), στη βιομηχανία χημικών κατά 28,9% (-3.885 θέσεις), στη βιομηχανία πλαστικών κατά 22,5% (-3.096. θέσεις), στη βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών κατά 39,3% (-13.126 θέσεις), στη βιομηχανία μεταλλικών προϊόντων κατά 34% (-17.738 θέσεις), στη βιομηχανία ηλεκτρονικών κατά 52,2% (-2.695 θέσεις), στη βιομηχανία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κατά 32,2% (-3.855 θέσεις), στη βιομηχανία μηχανών κατά 36,0% (-3.901 θέσεις), στη βιομηχανία μηχανοκίνητων οχημάτων κατά 30% (-961 θέσεις), στη βιομηχανία λοιπού εξοπλισμού μεταφορών κατά 35% (-3.467 θέσεις), στη βιομηχανία επίπλων κατά 46,7% (-16.873 θέσεις), στη βιομηχανία άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων κατά 40,6% (-5.856 θέσεις) και στη βιομηχανία επισκευής και εγκατάστασης μηχανών κατά 8,1% (-926 θέσεις) ενώ είναι αυξημένη στη βιομηχανία φαρμάκων κατά 1,6% (+244 θέσεις) και στη βιομηχανία βασικών μετάλλων κατά 8,5% (+1.478 θέσεις εργασίας). Οι δέκα κλάδοι με τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολουμένων το τρίτο τρίμηνο του 2012 ήταν η βιομηχανία τροφίμων με 96.587 απασχολούμενους (27,1% του συνόλου), η βιομηχανία αντικειμένων από μέταλλο με 34.474 απασχολούμενους (9,7%), η βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών με 20.297 απασχολούμενους (5,7%), η βιομηχανία ξύλου με 19.251 απασχολούμενους (5,4%), η βιομηχανία επίπλων επίσης με 19.251 απασχολούμενους (5,4%), η βιομηχανία βασικών μετάλλων με 18.846 απασχολούμενους (5,3%), η βιομηχανία ένδυσης με 18.507 απασχολούμενους (5,2%), η βιομηχανία εκτυπώσεων και προεγγεγραμμένων μέσων με 15.595 απασχολούμενους (4,4%), η βιομηχανία φαρμάκων με 15.171 απασχολούμενους (4,3%) και η βιομηχανία πλαστικών προϊόντων με 10.643 απασχολούμενους (3%). Οι δέκα αυτοί κλάδοι το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2012 απασχολούσαν περί το 75,5% του συνόλου των 356.854 απασχολουμένων στην ελληνική μεταποιητική βιομηχανία. Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες μειώσεις των θέσεων εργασίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2011, σημειώθηκαν στους κλάδους των μηχανοκίνητων οχημάτων (31,9%), των ενδυμάτων (31,7%), των μηχανών (30,1%), του λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (29,4%), των λοιπών μεταποιητικών δραστηριοτήτων (29%), των πετρελαιοειδών (26,4%), των επίπλων (25%), των εκτυπώσεων (23,4%), του δέρματος και της υπόδησης (22,6%) και των μεταλλικών προϊόντων (21,4%).

AΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 
 
Ειδήσεις για όλους | Σχόλια | Αγγελίες | Τουριστικό Ρεπορτάζ | Ιατρικά Θέματα | Παρουσίαση Βιβλίων | Επικοινωνία