ελληνική φωνή - κεντρική σελίδα  
επικοινωνία εκτύπωση
 
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
Διευθύντρια Σύνταξης: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την Ελλάδα και τον Κόσμο - News - Nachrichten
     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΛΑΡΚΟ: Κέρδη προ φόρων 6,4 εκατ. ευρώ το 2010, έναντι ζημιών ύψους 105,5 εκατ. στη χρήση 2009

Αθήνα

Σε τροχιά ανάκαμψης πέρασε στη χρήση 2010 η βιομηχανική εταιρεία παραγωγής σιδηρονικελίου ΛΑΡΚΟ, ελεγχόμενη κατά 55% από το Ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τη χρήση 2010 η εταιρεία πέτυχε την αναστροφή των δυσμενών οικονομικών αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης, με θετικές προβλέψεις της διοίκησης για συνέχιση της ίδιας πορείας και στην τρέχουσα χρήση. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιευμένου ισολογισμού της η εταιρεία επανήλθε σε πλήρη παραγωγική δυναμικότητα από το β' εξάμηνο του 2010. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε ποσοστό 142% και ανήλθαν σε 239,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία αξιοποίησε αποτελεσματικά την αυξημένη διεθνή ζήτηση και τη βελτίωση της διεθνούς χρηματιστηριακής τιμής του νικελίου, επιτυγχάνοντας αύξηση της παραγωγής νικελίου κατά 68,8%, με παράλληλη σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής ανά τόνο νικελίου κατά 27,5%. Ύστερα από δύο χρήσεις όπου σωρεύθηκαν υψηλές ζημίες, η εταιρεία πέτυχε το 2010 αναστροφή των οικονομικών αποτελεσμάτων. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 12,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 68,1 εκατ. ευρώ το 2009, ενώ οι δαπάνες τόκων ήταν αυξημένες κατά 47%, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, και ανήλθαν σε 7,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 105,5 εκατ. ευρώ το 2009 και 116,3 εκατ. ευρώ το 2008. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία πέτυχε έναν εκ των βασικών στόχων της νέας Διοίκησης, δηλαδή τη σταδιακή αντιστάθμιση των αρνητικών αποτελεσμάτων του παρελθόντος. Η ίδια πορεία ανάκαμψης συνεχίζεται και το 2011. Η διοίκηση προβλέπει, με βάση την έως τώρα πορεία, ότι ο κύκλος εργασιών θα αυξηθεί σημαντικά ενώ ακόμη μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση των κερδών, καθώς θα συνεχισθεί και η μείωση του κόστους παραγωγής ανά τόνο νικελίου. Μηδενική θα είναι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η επιχορήγηση της ΛΑΡΚΟ από τον τακτικό προϋπολογισμό ενώ η εταιρεία εξυπηρετεί κανονικά τις υποχρεώσεις της. Η ΛΑΡΚΟ έχει εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις σε προμηθευτές και οι παραγγελίες εξυπηρετούνται κανονικά, οι δε υποχρεώσεις προς την ΔΕΗ ρυθμίστηκαν και εξοφλούνται κανονικά από τον Ιούλιο του 2010. Επίσης, έχει απελευθερώσει από κατασχέσεις τις καταθέσεις της και η συνεργασία ?ε τις τράπεζες έχει εξομαλυνθεί. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τις τράπεζες αποπληρώθηκαν και ορισμένες μετατράπηκαν σε μακροπρόθεσμες και εξυπηρετούνται κανονικά. Επίσης, έχει προγραμματίσει σημαντικά αναπτυξιακά έργα, όπως η επέκταση του λιμανιού, η τροφοδοσία ?ε φυσικό αέριο του εργοστασίου και τα απαραίτητα έργα προστασίας περιβάλλοντος τα οποία σχεδιάσθηκαν εντός τους του 2010 και άρχισαν ήδη να υλοποιούνται εντός του 2011.

AΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 
 
Ειδήσεις για όλους | Σχόλια | Αγγελίες | Τουριστικό Ρεπορτάζ | Ιατρικά Θέματα | Παρουσίαση Βιβλίων | Επικοινωνία