ελληνική φωνή - κεντρική σελίδα  
επικοινωνία εκτύπωση
 
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
Διευθύντρια Σύνταξης: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την Ελλάδα και τον Κόσμο - News - Nachrichten
     

Παρουσίαση Βιβλίων

Επιμέλεια - ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΩΤΑΣ: Το γελοίο και το δέος
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μάρω Βαμβουνάκη
ΕΙΔΟΣ: Μυθιστόρημα αισθηματικό, υπαρξιακό
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Φιλιππότη

Δυο άνθρωποι, ένας έρωτας, μια οδύσσεια. Εκείνος γιατρός  και παιδί του λαού. Εκείνη φοιτήτρια μεταπτυχιακού, καλλιεργημένη και βιβλιοφάγος. Οι δυο τους αν και αντίθετες προσωπικότητες θα ερωτευτούν μέχρι τελικής πτώσης, καταλήγοντας όμως να βρίσκουν περισσότερο πόνο παρά ευτυχία, κάθε φορά που θα κάνουν έναν απολογισμό του έρωτα τους.

Τελικά ο έρωτας στο σύνολο του είναι περισσότερο βάσανο παρά χαρά; Αυτό είναι το ερώτημα  που η συγγραφέας Μαρω Βαμβουνακη μελετά στο βιβλίο της «Έρωτας: Το Γελοίο και το Δέος. Μέσα από το βιβλίο η συγγραφέας αφήνει την αίσθηση ότι ο έρωτας είναι μια ατυχής συγκυρία ανάμεσα σε δυο ανθρώπους, καταδικασμένη να αποτύχει πριν καν ξεκινήσει, χωρίς  όμως να αφαιρει τη μαγεία από το στοιχείο του έρωτα.

 Τι είναι στα αλήθεια ο έρωτας ; Πού αρχίζει και που τελειώνει η πλάνη του; Με όλη μας τη διάθεση, σας προσκαλούμε στην εκδήλωση «Μ’ ένα βιβλίο συζητώ» όπου με αφετηρία το  «Έρωτας: Το Γελοίο και το Δέος»θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε μαζί την αμφιλεγόμενη για πολλούς φύση του έρωτα.

 

Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου

Αδριανού 3,  154 51 Ν. Ψυχικό

Τ 210 646 3888 - 210 646 3263 F 

info@elbi.gr  www.elbi.gr,              


ΤΙΤΛΟΣ: Αγαπώ θα πει χάνομαι
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ρ. Ρώσση - Ζαΐρη
ΕΙΔΟΣ: Μυθιστόρημα κοινωνικό
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Ψυχογιός

Στον πρόλογο της συγγραφέως διαβάζουμε: Από την εμπειρία μου τόσα χρόνια με τα παιδιά, ως παιδαγωγός, ξέρω καλά πως η αγάπη διδάσκεται. Όπως και το περπάτημα, όπως και η ομιλία, όπως το ποδήλατο? Το παιδί μιμείται. Ανοίγει τα χέρια του να χωθεί σε μια αγκαλιά. Χρειάζεται ένα χαμόγελο, λόγια ενθαρρυντικά? Η ιστορία παρουσιάζει τρεις αδελφές που έχουν τα πάντα σε υλικά αγαθά, αλλά έχουν στερηθεί την αγάπη, το ενδιαφέρον των γονιών της. Στο ταξίδι της ζωής τους είναι μοιραίο, λοιπόν, να αναζητήσουν την λύση του αινίγματος: τι είναι η αγάπη; Η συγγραφέας έχει ασχοληθεί συστηματικά με την μετάφραση παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας και έχει συγγράψει παιδικά βιβλία και μυθιστορήματα για ενήλικες. Το έργο της έχει βραβευθεί πλειστάκις.Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου

Αδριανού 3,  154 51 Ν. Ψυχικό

Τ 210 646 3888 - 210 646 3263 F 

info@elbi.gr  www.elbi.gr,              


ΤΙΤΛΟΣ: Γιατί το Βυζάντιο;
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ
ΕΙΔΟΣ: Ιστορική μελέτη
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: «Ελληνικά Γράμματα»

Απόλυτα διαφωτιστικό ιστορικό κείμενο, με συχνές επαναλήψεις, που βοηθούν στην συγκράτηση περισσότερων στοιχείων. Αναδεικνύεται η συμβολή του Ελληνισμού στην εδραίωση και ανάπτυξη της μακροβιότατης βυζαντινής αυτοκρατορίας. Πάρα πολύ κατατοπιστικά τα κεφάλαια σχετικά με την Μ. Ασία και την Θεσσαλονίκη, το θέμα της συνέχισης της ελληνικής συνείδησης και η ταύτισή της με την Ορθοδοξία. Πολύ πρακτικά δομημένο, καθώς το κάθε κεφάλαιο αποτελεί αυτόνομη ενότητα, και διαβάζεται ανεξάρτητα από το όλο κείμενο.Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου

Αδριανού 3,  154 51 Ν. Ψυχικό

Τ 210 646 3888 - 210 646 3263 F 

info@elbi.gr  www.elbi.gr,              


ΤΙΤΛΟΣ: Γεννήθηκα Έλληνας
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ν. Αλιάγας
ΕΙΔΟΣ: Βιοθεωρία
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Λιβάνης

Μέσα από προσωπικά βιώματα που συντίθενται πάνω στον καμβά της ζωής του ως παιδιού μεταναστών στη Γαλλία, ο Ν. Α. ανατρέχει στις μνήμες της παιδικής ηλικίας, στα καλοκαίρια με τις διηγήσεις του παππού από την ελληνική μυθολογία που τόσο αγάπησε, ώστε τώρα να αποτελεί τον βασικό άξονα του βιβλίου του. Ταυτόχρονα περιπλανιέται σε πρόσφατες ιστορικές μνήμες αλλά και σε στιγμιότυπα της εξέλιξής του στην Γαλλία. Είναι μάλλον η προσπάθεια του ανθρώπου να συνθέσει τις ψηφίδες της ψυχής του, που είναι οπωσδήποτε πιο χρωματιστές από εκείνες ενός ανθρώπου που ζει σε ένα μόνο τόπο.Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου

Αδριανού 3,  154 51 Ν. Ψυχικό

Τ 210 646 3888 - 210 646 3263 F 

info@elbi.gr  www.elbi.gr,              


ΤΙΤΛΟΣ: Παραφυσικά φαιvόμεvα και παραψυχoλoγία
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Δρ. Νήλς Γιάκoβσov
ΕΙΔΟΣ: Ψυχολογία
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: I. Κovιδάρη

Η τηλεπάθεια, η πρόγvωση, η διoρατικότητα, "τα αδιαvόητα" αυτά της "παρ' αίσθηση αvτίληψης " επεξηγoύvται με συvαρπαστικά παραδείγματα πoυ συvέβησαv πραγματικά. Με μια σύvτoμη αvτικειμεvική επισκόπηση τωv κλασσικώv και συγχρόvωv ερευvώv της παραψυχoλoγίας, τo βιβλίo πρoσεγγίζει τα σημαvτικότερα στoιχεία της επιστήμης και της φιλoσoφίας τoυ καιρoύ μας σε πρoβλήματα πoυ μέχρι σήμερα δεv είχαv θέση σε καvέvα κόσμo.

Είvαι δυvατή η λήψη πληρoφoριώv για άλλoυς αvθρώπoυς, κovτιvoύς ή μακριvoύς , για τηv κατάσταση πoυ βρίσκovται τώρα;

Είvαι δυvατή η πρόβλεψη μίας καταστρoφής και κατά πόσo τηv κάvει αvαπόφευκτη

Μπoρoύv τ'αvτικείμεvα vα πρoκαλέσoυv oπτικές ή ακoυστικές εvτυπώσεις γεγovότωv τoυ παρελθόvτoς;

Ερωτήματα πoυ θέτoυv πoλλά και αvεξήγητα παραδείγματα της παρ'αίσθηση αvτίληψης. 

 
Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου

Αδριανού 3,  154 51 Ν. Ψυχικό

Τ 210 646 3888 - 210 646 3263 F 

info@elbi.gr  www.elbi.gr,              


Αρχείο Βιβλιο-παρουσιάσεων>>

 
 
Ειδήσεις για όλους | Θέματα | Τουριστικό Ρεπορτάζ | Ιατρικά Θέματα | Παρουσίαση Βιβλίων | Επικοινωνία