B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
Μιλτιάδη Αντωνίου Καράτζη

Γεννήθηκα το 1936 στο Μελιδοχώρι Μονοφατσίου Κρήτης και κατοικώ στο Ηράκλειο, οδός Δρακοντοπούλου 15. Είμαι παντρεμένος με την Νανά Καράτζη και πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Το 1954 αποφοίτησα από το Γυμνάσιο Ηρακλείου και στην συνέχεια πήγα στο πανεπιστήμιο στην Βιέννη Αυστρίας για να σπουδάσω την Ιατρική επιστήμη. Παράλληλα με τις σπουδές μου εργαζόμουν ως πωλητής και στην συνέχεια ως Γενικός Διευθυντής της Αυστριακής εταιρίας ΚΚS, με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία ειδών συσκευασίας για τις αλλαντοβιομηχανίες.

Το έτος 1969 δημιουργώ στην Αυστρία δική μου εταιρία με την επωνυμία M. KARATZIS & Co. με αντικείμενο την κατασκευή υλικών συσκευασίας για την αλλαντοποιεία.

Το 1973 πουλώ την εταιρία μου στην Αυστρία και επιστρέφω στην Ελλάδα ιδρύοντας στην γενέτειρά μου εργοστάσιο παραγωγής ελαστικών δικτύων συσκευασίας κρεάτων - αλλαντικών και φυτωρίων.

Είμαι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης στο Χ.Α.Α. εταιρείας ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. στην οποία ανήκουν τρεις βιομηχανικές μονάδες στο Ηράκλειο Κρήτης και μια στην Λάρισα, που παράγουν εξειδικευμένα υλικά συσκευασίας αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Η Καράτζη Α.Ε. έχει θυγατρικές στην Γερμανία, με την επωνυμία ΜΕSHPACK GmbH, στις ΗΠΑ με την επωνυμία KARATZIS USA LLC, στην Ισπανία με την επωνυμία CROPPY SOLUTIONS και στην Ελλάδα με την επωνυμία ΣΤΕΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ Α.Ε.

Η εταιρεία έχει επίσης στην ιδιοκτησία της μια ξενοδοχειακή μονάδα Α' κατηγορίας 1200 κλινών με την επωνυμία "ΝΑΝΑ BEACH" που ευρίσκεται στην θέση Δράπανος Χερσονήσου.

Η ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. σήμερα απασχολεί 800 άτομα. Εξάγει τα προϊόντα της κατά 95% σε ολόκληρο τον κόσμο και ελέγχει το 20 - 30 % της παγκόσμιας αγοράς.

Διετέλεσα μέλος του Δ.Σ. της ΕΤΒΑ την περίοδο 1989 - 1993 και μέλος του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου. Επίσης μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, του Συνδέσμου Κλωστοϋφαντουργικών Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών Συσκευασίας, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και άλλων τοπικών και κλαδικών επαγγελματικών φορέων.
Από τον Μάρτιο του 2005 είμαι επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας της Κορέας για την Κρήτη.

Ομιλώ την Αγγλική, Γερμανική, Ιταλική και  Γαλλική γλώσσα.


CURRICULUM VITAE
Mr. Miltiadis A. Karatzis

I was born in 1936 in the "Melidochori" village in Crete and I live in Heraklion, Drakontopoulou str., Nr. 15. I am married with Nana Karatzi and I am father of four children.

In 1954 I graduated from the Heraklion High school and then I went to the University of Vienna Austria in order to study the Medical science. At the same time with my study I worked as a salesman and then as General Director of the Austrian company KKS, dealing with the production and marketing of packing materials for the sausage-making industry.

In the year 1969 I founded my own company in Austria with the title "M. KARATZIS and Co." with the object of manufacturing packing materials for the sausage-making industry.

In 1973 I sold my company in Austria and I returned to Greece founding in my birthplace a factory producing elastic nets for the packing of meat - sausages and nurseries.

I am the Chairman and Managing Director of the KARATZIS S.A. company which is admitted to the Athens Stock Exchange and it is in possession of three industrial units in the Heraklion Crete and one in Larissa, producing specialised material for the packaging of agricultural and stock breeding products.

Κaratzis S.A. has affiliated companies in Germany, with company name "MESHPACK  GmbH", in Spain named "CROPPY SOLUTIONS S.A." and in Greece named "STELA POLARIS KRETA S.A.".

The company has also in its property an A' class hotel unit of 1200 beds named "NANA BEACH" situated in "Drapanos" area of Hersonisos.

KARATZIS S.A. nowadays employs 800 persons. It exports the 95% of its products worldwide and controls the 20 - 30% of the world market.

I was a member of the HELLENIC BANK OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT Board of Directors from 1989 to 1993 and a member of the Board of Directors of the Heraklion PORT OFFICE. I was also a member of FEDERATION OF GREEK INDUSTRIES, PAN-HELLENIC EXPORTERS ASSOCIATION, ASSOCIATION OF TEXTILE MANUFACTURING INDUSTRIES, ASSOCIATION OF GREEK TOURIST ENTERPRISES and other local and sector-based professional institutions.

I speak the English, German, Italian and French language.