ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η ΖΑΝΑΕ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1930 και λειτούργησε αρχικά σαν βιομηχανία παραγωγής Ζύμης Αρτοποιίας. Το 1939 επεκτάθηκε στον τομέα της κονσερβοποιίας με την παραγωγή Έτοιμων Φαγητών και το 1972 ιδρύθηκε το εργοστάσιο παραγωγής Προϊόντων Τομάτας στο Ζερβοχώρι Ημαθίας.
Η μετεγκατάσταση του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε τo 2001 σε νέες εγκαταστάσεις στην ΒΙΠΕ της Σίνδου με τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. 

Η εταιρία στις δυο παραγωγικές μονάδες που διαθέτει, απασχολεί 300 άτομα μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό που φτάνει έως 500 στις περιόδους αιχμής. Δραστηριοποιείται σε 3 κλάδους βιομηχανικής παραγωγής: Έτοιμα Φαγητά, Προϊόντα Τομάτας και βέβαια, Ζύμη Αρτοποιίας στην οποία είναι ο leader της αγοράς.

Ο συνεχής εκσυγχρονισμός της εταιρίας, η πολυετής πείρα και οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί έχουν ανεβάσει τα ποιοτικά standards των προϊόντων της σε πολύ υψηλά επίπεδα, τα οποία απευθύνονται όχι μόνο στην εγχώρια αλλά και στην παγκόσμια αγορά.  Ένα μεγάλο ποσοστό του κύκλου εργασιών της ΖΑΝΑΕ προέρχεται από εξαγωγές που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία, Μέση και Άπω Ανατολή. Συνολικά τα προϊόντα της ΖΑΝΑΕ εξάγονται σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η γεύση και ποιότητα των προϊόντων ΖΑΝΑΕ κατακτούν συνεχώς νέες αγορές! 

Η ΖΑΝΑΕ διαθέτει πλούσια γκάμα προϊόντων η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα προϊόντα εξυπηρετώντας με τον γευστικότερο και υγιεινότερο τρόπο τις ανάγκες των πελατών και καταναλωτών της στην Ελληνική και παγκόσμια αγορά.
Δέσμευση της εταιρίας, η παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, αποτέλεσμα που εξασφαλίζεται από τους συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται σε όλα τα στάδια παραγωγής από άριστα καταρτισμένο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό. 

Τα 70 χρόνια ιστορίας της ΖΑΝΑΕ βεβαιώνουν την συνέπεια και την πίστη στις αρχές με τις οποίες πορεύεται, καθιστώντας την μια από τις πιο γνωστές και οικονομικά υγιείς βιομηχανίες τροφίμων στην χώρα. 

Η συνεχής προσπάθεια για βελτιστοποίηση της απόδοσης είναι η κύρια στρατηγική της εταιρίας που ενισχύεται από την δημιουργία και ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων και τις συνδυασμένες ενέργειες του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού της.

 

ZANAE was founded in 1930 in Thessaloniki and operated initially as a Bakery Yeast Industry. In 1939 entered the field of canned meals and appetizers while the factory of tomato products was founded during 1972. The translocation of the factory in Thessaloniki was completed successfully recently in the Industrial Area of Sindos having the most contemporary production facilities and operating under the strictest quality standards.  

ZANAE employs approximately 300 people as permanent personnel, which reaches the 500 during the peak period. Nowadays it operates in three industrial sectors: Ready to serve meals, Tomato Products and Bakery Yeast’  where is the leader in the Greek market.

The constant modernization of the company, the 70 years of experience and the new technology it uses have raised the products quality standards in very high levels. The products are addressed not only to local customer needs but also fulfill the wants and needs of customers and clients in many countries globally. A significant proportion of the company’s total turnover is made through exports in Europe, U.S.A, Canada, Australia, middle and far East. The exquisite taste and quality of ZANAE products conquer new markets all the time!

ZANAE has a rich in variety product portfolio, which is constantly enriched with new products in order to satisfy with the tastier and healthiest way the needs of customers globally.

The production of high quality products is a real commitment for ZANAE. The result is ensured by the strict and constant quality audits in all production stages from the experienced scientific human resource. 

The 70 years of ZANAE history ensure the consistency and the faith in the principles under which it operates; making it one of the most well known companies in food industry in the country.

The constant effort for maximizing the performance is the main strategic goal of the company, which is enforced from the development of investment plans and coordinated actions of its experienced human resource.

 

COMPANY PROFILE

ZANAE was established in 1930, having as main activity the production of Bakery Yeast. Within the next years the company expanded its operation to the field of production of Canned Tomato Products, Industrial Tomato Paste, Ready Meals and Appetizers having 300 employees.

ZANAE has the widest portfolio among all Greek competition (more than 100 items), being able to offer many different products in various packaging:

  1. Stuffed Vine Leaves in tins, plastic trays or glass jars
  2. Giant Beans in tomato sauce in tins, plastic trays or glass jars
  3. Red roasted Peppers in jars or tins
  4. Canned Vegetables
  5. Ready to eat meals in tins or plastic trays
  6. Tomato products in tins, and many others.
  7. Bakers Yeast – Bread Improvers
  8. Sugar

ZANAE has the ability to prepare different recipes according to the needs of any customer and the flexibility of altering the existing classic recipes to match the taste preference of the consumer of certain markets. Among the big range, some innovative recipes are being produced (Vine leaves with rice, feta and sun dried tomatoes, Vine leaves with rice, pine nut & raisin, Vine leaves with rice, eggplant & green pepper) and we are keen to continue producing new ones, as the R&D department of the company is constantly working on new ideas.
The total turnover of the company in 2011 was approximately 29 million €, which is the highest compared to all our domestic competitors, and exports represent 45% of that.

Currently exporting the majority of the range in more than 30 countries all over the world, the products are listed in some of the big international SM chains, as the target group is not only the Greek community abroad but also the mainstream market. Due to the fact that the appeal of the famous Mediterranean Diet is rising among consumers, scientists and opinion leaders, providing also strong health benefits, there is a great potential for further expansion of international sales.

Due to the strong and long cooperation with all the big multiples in Greece and many multiples abroad, ZANAE is highly experienced in servicing the most demanding customers all over the world.

ZANAE is the leader in Greece depending to the category, reaching thousands of point of sales, having a total market share of 31% among branded products and also supplying the Greek and the Cypriot Army. Moreover ZANAE is supplying approximately half of the private label products of the Greek market which represent in total the 31% of the market.

ZANAE firstly secures the high quality of its products applying the strictest controls in the production. The very well trained scientists, the use of contemporary methods of production and the application of high technology have led ZANAE to the first place in the production of high quality, added value products. The company operates under ISO 9002 and HACCP, has obtained the BRC and IFS certificates, and more than that, it is also being submitted to several audits by some of the key account customers.

ZANAE is operating under the strategy of servicing the customers the best possible way, with a high respect to the consumers needs, not making any compromise in the quality standards and this is being recognized by partners and consumers in Greece and abroad.. Thereby the company is providing the best possible price/quality analogy.

 

 

ΖΑΝΑΕ
NIKOGLOU BAKERY YEAST SA.
INDUSTRIAL AREA OF SINDOS,
PHASE B, ENTRANCE C 
547 00 SINDOS -THESSALONIKI
P.O. BOX 1270, GR-57022 SINDOS-THESSALONIKI
Tel: +30.2310.796360
fax: +30.2310.723597
E-mail: info@zanae.gr


 

ZANAE
Ζύμαι Αρτοποιίας Νίκογλου Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΥ
Ο.Τ.49-Β'ΦΑΣΗ-Γ'ΕΙΣΟΔΟΣ
ΤΘ 1270 - ΤΚ 57022 - ΣΙΝΔΟΣ
Τηλ.: 2310.796360
fax: 2310.723597
E-mail: info@zanae.gr

 

www.zanae.gr