Δ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ

6ο ΧΛΜ ΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -ΦΕΡΩΝ 68131 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

T: +30 2551045503 F: +30 2551045504

W: www.xatzopoulos.com

fb: Αποσταγματοποιία Χατζόπουλος

E: ouzo@xatzopoulos.com