Αγροτικός Συν/σμός Ελαιώνας – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Πιστοποιημένα Αγροτικά Προϊόντα Γαργαλιάνων» ιδρύθηκε Στις 27 Γενάρη του 2004 με τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΙΩΝΑΣ» και ξεκίνησε μια διαδρομή προκλήσεων και προσδοκιών.

Η εφαρμογή Συστημάτων Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μας έδωσε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε στις σύγχρονες προκλήσεις μιας νέας εποχής. Η ορθολογική χρήση όλων των καλλιεργητικών μέσων σε συνδιασμό με τη διασφάλιση της Υγιεινής και το σύστημα ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζονται, υποστηρίζουν την παραγωγή ενός επιλεγμένου εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου ανώτερης ποιότητας και ασφάλειας.

Κύριο μέλημά του συνεταιρισμού είναι η προστασία της υγείας των Αγροτών -Μελών μας, η ασφάλεια των καταναλωτών, αλλά και η προστασία και βελτίωση του Περιβάλλοντος. Οι απεριόριστες ποιοτικές δυνατότητες του προϊόντος που διαχειριζόμαστε, extra παρθένο ελαιόλαδο, άριστων δειγματοληπτικών χαρακτηριστικών, και η ανάγκη προώθησής του, παραμένουν οδηγοί μας. Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί με την ισότιμη συνεργασία και με την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων-μελών του στην καλλιέργεια πιστοποιημένων προϊόντων και στην εμπορία αυτών. Παρέχει τεχνική βοήθεια στα μέλη του και εκπαίδευση συνεταιριστική, για την σωστή εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Ανταλλάσει πληροφορίες και εμπειρίες με άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις που ασχολούνται με παρεμφερή αντικείμενα. Διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις, και επιμορφωτικά προγράμματα.

Η προσπάθεια του Α.Σ. 'Ελαιώνας' ξεκίνησε το 2004 αναζητώντας τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε:
• η προστασία του Περιβάλλοντος
• η ασφάλεια των Καταναλωτών
• και η πρόνοια των Παραγωγών ... να πλαισιώσουν επάξια το ιστορικό μας προϊόν.

Ο Α.Σ. 'Ελαιώνας' καθοδηγείται από 5μελές διοικητικό συμβούλιο. Ο πρόεδρος του και τα μέλη του Δ.Σ. είναι άτομα που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια της ελιάς πολλά χρόνια, αφού είναι συνεχιστές της δουλειάς των προγόνων τους. Το μεράκι τους γι’ αυτό που κάνουν, η αγάπη και η ευαισθησία τους για το περιβάλλον και τον συνάνθρωπό τους, τούς οδήγησαν να καλλιεργούν τα ελαιόδεντρα τους με κανόνες ορθής καλλιεργητικής πρακτικής και συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, που σκοπό έχουν την ασφάλεια του καταναλωτή και του παραγωγού, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σήμερα ο Α.Σ «ΕΛΑΙΩΝΑΣ» έχει 150 μέλη παραγωγούς που καλλιεργούν περισσότερα από 5000 στρέμματα με 103000 ελαιόδεντρα. Η δυναμικότητα παραγωγής των μελών του έχει φτάσει στους 700 με 1000 τόνους πιστοποιημένου έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Απασχολεί 2 μόνιμους εργαζόμενους και περίπου 1-2 εποχικούς για τις ανάγκες έκθλιψης ελαιολάδου κατά την ελαιοκομική περίοδο.

Ακολουθούμε ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ελιάς που επιβεβαιώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:


1. AGRO 2-1 Management of Rural Environment System of Integrated Management in Agricultural Production, Part 1: specification

2. AGRO 2-2 Management of Rural Environment System of Integrated Management in Agricultural Production, Part 2: Requirements for the application in crop production.

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ο Α.Σ «ΕΛΑΙΩΝΑΣ» έχει κερδίσει αρκετά βραβεία και διακρίσεις.

Τα πιο πρόσφατα είναι:

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : BERLIN GOOA 2020 ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : LONDON IOOC 2020

STANDARIZED AGRICULTURAL PRODUCTS OF GARGALIANI

Our Agricultural Cooperative, “Certified Quality Agricultural Products of Gargaliani”, called “ELEONAS”, consists of 150 members, who cultivate 103.000 olive trees in an area of 500 hectares. “ELEONAS’ is leaded by a 5-persons board. All of the members of the Board are olive growers for more than 30 years and share the same dream of enjoying the market position that our products deserve.

Our superior quality extra virgin olive oil “Vatsiko” comes from Gargaliani Messinias, and is produced by mechanical means from the variety “vatsiko”, which is our own way to call Koroneiki variety in Messinia region. The selection of the trees was led by nature.

Some 'fruits' were really delicate but special flavored; those were called 'vatsiko'. Vaccination begun from the mainland and continued in the highlands, the miracle was there, Koroneiki variety was born, 3.000 years ago!! «Vatsiko» a Koroneiki variety, which has remained unchangeable throughout the centuries. Every single olive tree is cultivated under the system of Good practices and Environmental Management. The rational use of all cultivation means along with the application of a hygiene and traceability system in the process of flowering, fruiting, harvesting and extraction of oil from olive fruits, guarantee the production of a selected extra virgin olive oil of superior quality and safety!

Our olive oil is product of cold extraction acidity <0.4% (oleic acid). Our production of extra virgin olive oil varies from 500 to 1000 tonnes a year.

The collection and processing of olives is done on a single day, in order for the oil to be protected from temperature changes and rotting of the fruit after it is removed from the tree. The “VATSIKO” olive oil stands out for its rich, fruity and full flavor. The characteristic bitterness, which competes with the spicy flavor, brings the authentic flavor of the olive in every dish, along with the smells of nature and complex aromas, features which make such olive oil unique and valuable.

The best quality of our olive oil of acidity <0.4 has been recoqnised internationaly.

We folow an integrated Crop Management System that is in conformance with:

1. AGRO 2-1 Management of Rural Environment System of Integrated Management in Agricultural Production, Part 1: specification, and

2. AGRO 2-2 Management of Rural Environment System of Integrated Management in Agricultural Production, Part 2: Requirements for the application in crop production.

3. Processing and packaging covered by the rules of quality assurance and hygiene in accordance with the standards: ISO 22000-2005 and ISO 9001-2008

We also have the ability to obtain any certificate that may be required by our buyers.

Certificate Of Origin: available

Certificate Of Quality: available

Chemical Analysis and drug analysis upon request

Packaging: bulk or bottled (any type , glass or tin)

 More information about our activity could be sought in our site www.vatsiko.gr.


ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ “ ΕΛΑΙΩΝΑΣ”

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Ερμού 3Β Τ.Κ. 24400, Γαργαλιάνοι Μεσσηνία

Tel : +30 2763023390 Fax: +30 2763029025

E-mail: info@vatsiko.gr

Website: www.vatsiko.gr

Facebook: Αγροτικός-Συνεταιρισμός-Ελαιώνας