ΒΡΥΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 ΣΠΟΥΔΕΣ  

 • Πτυχίο Μαθηματικού του Πανεπιστημίου Αθηνών,  με βαθμό ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, έτος 1974.
 • Μεταπτυχιακό ενδεικτικό εις την «Πληροφορική και Επιχειρησιακή  Έρευνα», του  Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, έτος 1982.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο : «Διδακτική  των Μαθηματικών με Πληροφορική», με επίδοση : «ΑΡΙΣΤΑ», έτος 1993.
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 • Διορίστηκα στο ΚΑΤΕΕ Κοζάνης το έτος 1977, και από το 1980 μέχρι σήμερα       υπηρετώ στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ).
 • Από τις 12-10-1984 έως 31-08-2013, υπηρέτησα στο ΤΕΙ Πειραιά στη βαθμίδα του Καθηγητή στο Γενικό Τμήμα Μαθηματικών.
 • Από την 01-09-2013 έως σήμερα υπηρετώ στο ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

  Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας μου στο ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, διετέλεσα :

 •   Προϊστάμενος του Γενικού Τμήματος Μαθηματικών, από 29-05-1985 έως                      31-08-1986.
 •   Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Πειραιά, από 30-04-1987 έως 31-08-1989.
 • Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Πειραιά από 1-09-1994 έως 1-7-1998
 • Πρόεδρος του ΤΕΙ Πειραιά από 1-09-1998 έως 31-08-2002 και από 1-09-2002 έως 31-08-2005.
 • Διευθυντής Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά & Νήσων από                   1-09-2005 έως τον Σεπτέμβριο 2009.
 • Επανεξελέγη Πρόεδρος του ΤΕΙ Πειραιά με θητεία από 1-09-2008 έως σήμερα.

ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ

Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλήρως αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος. Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. είναι δημόσιοι λειτουργοί, απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους και έχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο. 

Το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. είναι ένα από τα παλαιότερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας. Ιδρύθηκε το 1983 με το Ν.1404/83. Οι εγκαταστάσεις του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. καλύπτουν συνολική έκταση 100.000 τ.μ. ελαιώνα, ενώ ο δομημένος χώρος υπερβαίνει τα 50.000 τ.μ.

Σήμερα αποτελείται από δύο Σχολές, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.) και Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.), οι οποίες συγκροτούνται από τα εξής Τμήματα:

 Α. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 1) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

2) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

3) Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.

4) Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

5) Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. 

6) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

7) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 1) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις:

 1. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

 2. Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις

- Διοίκηση Επιχειρήσεων  

- Μάρκετινγκ.

2) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ

 1. Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών

 2. Διαχείριση και Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Συστημάτων

 3. Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων

 4. Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα

 5. Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα

 6. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής και τις Μαθησιακές Τεχνολογίες

 7. Νέα Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Μόδας

 8. Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις

 9. Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής

 10. Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

 11. Αντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση κατασκευών και Αειφόρος ανάπτυξη

 12. Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος

 13. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

 14. MΒΑ - Διοίκηση Επιχειρήσεων

 15. Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων

 16. Δημόσια Οικονομική και Πολίτικη

 17. Λογιστική και Χρηματοοικονομική

 18. Ενεργειακά Συστήματα

 19. Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

 20. Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ (Τμ. Λογιστικής)

 21. Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων

 22. Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων


Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το ERASMUS+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Δυνατότητες κινητικότητας παρέχονται σε:

 • Εκπαιδευτικό Προσωπικό: (σχολεία, ανώτατη εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων): συμμετοχή σε κύκλους κατάρτισης, σεμινάρια, εκπαιδευτικές αποστολές, κλπ.

 • Φοιτητές: για περιόδους σπουδών ή πρακτικής άσκησης

 • Επαγγελματική μαθητεία για σπουδαστές και μαθητευόμενους στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

 • Οι νέοι έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα: για εθελοντικές δραστηριότητες (ατομικά ή σε ομάδες)

 • Επαγγελματική ανάπτυξη και κατάρτιση για προσωπικό σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας 

 

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250,

12244 Αιγάλεω

Τ:+30 2105381109

teinews@puas.gr

 

www.teipir.gr