ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η Ελληνική Αστυνομία με τη σημερινή της μορφή δημιουργήθηκε το 1984, με τη συγχώνευση της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων και υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με το νόμο 2800/2000, είναι Σώμα Ασφάλειας και έχει ως αποστολή:
- Την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας.
- Την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.
Η αστυνομική εκπαίδευση στην χώρα μας παρέχεται από την Αστυνομική Ακαδημία. Ειδικότερα, βασικός σκοπός της Αστυνομικής Ακαδημίας είναι η εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση όλων των κατηγοριών και βαθμών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικότερα, η Αστυνομική Ακαδημία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύο παραγωγικές σχολές: την Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και την Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας. Η επιλογή των σπουδαστών και για τις δύο αυτές Σχολές, γίνεται με το σύστημα των γενικών εξετάσεων (Ν. 2226/1994).

Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής. Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 319/1995, θεωρείται ισότιμη με τις Σχολές των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και τις αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Η φοίτηση διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα και χωρίζεται σε τέσσερα (4) εκπαιδευτικά έτη. Η εκπαίδευση των δόκιμων υπαστυνόμων διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική. Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται στις Διευθύνσεις των Κλάδων και στις λοιπές Διευθύνσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και στις υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Επιπλέον, οι δόκιμοι υπαστυνόμοι με την παρουσίασή τους στην Σχολή υφίστανται βασική στρατιωτική εκπαίδευση διάρκειας έξι εβδομάδων, η οποία διακρίνεται σε κύρια και περιοδική. Ωστόσο, από το επόμενο εκπαιδευτικό έτος (2010-2011), το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχεδιάζει την μετατροπή της κύριας βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης σε «ειδική αστυνομική εκπαίδευση», η οποία θα είναι περισσότερο προσαρμοσμένη στις επιχειρησιακές ανάγκες, τον ρόλο και τα καθήκοντα της ΕΛ.ΑΣ και θα διενεργείται εντός των αστυνομικών σχολών.

Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

Η Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας εδρεύει στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Κομοτηνής - Ξάνθης και αποτελείται από οκτώ τμήματα Δόκιμων Αστυφυλάκων (Γρεβενών, Διδυμοτείχου, Καρδίτσας, Κομοτηνής, Νάουσας, Ξάνθης, Ρεθύμνου και Σητείας). Η φοίτηση των σπουδαστών διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και χωρίζεται σε τρία (3) εκπαιδευτικά έτη. Οι πρωτοετείς δόκιμοι αστυφύλακες, υφίστανται την ίδια βασική στρατιωτική εκπαίδευση όπως και οι δόκιμοι υπαστυνόμοι. Όπως και στην περίπτωση της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, προγραμματίζεται αντικατάσταση αυτής της εκπαίδευσης (κύρια βασική στρατιωτική εκπαίδευση) από «ειδική αστυνομική εκπαίδευση», που θα διενεργείται εντός των αστυνομικών σχολών.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι Σώμα Ασφαλείας το οποίο υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έχει αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών.
Ειδικότερα, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ως αποστολή:
α. Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους, καθώς και του δασικού πλούτου και φυσικού περιβάλλοντος της χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών.
β. Την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πάσης φύσεως πυρκαγιών και την παροχή κάθε είδους δυνατής συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές. Ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής», νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων και περιλαμβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές.
Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συμμετέχει, επίσης, στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης, που προκαλείται σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, συμβάλλει στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας και της πολιτικής άμυνας της χώρας.

Η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση και η διά βίου μάθηση στα κατά κλάδο πυροσβεστικά καθήκοντα, τόσο των ιδιωτών που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, όσο και των εν ενεργεία Αξιωματικών, Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών παρέχεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία. Οι παραγωγικές Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι δύο και συγκεκριμένα: Η Σχολή Ανθυποπυραγών και η Σχολή Αρχιπυροσβεστών. Ωστόσο, στην Πυροσβεστική Ακαδημία λειτουργεί και η μη παραγωγική Σχολή Πυροσβεστών.

Σχολή Ανθυποπυραγών Πυροσβεστικού Σώματος

Η Σχολή Ανθυποπυραγών Πυροσβεστικού Σώματος λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην κάτω Κηφισιά και έχει ως αποστολή της την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Ανθυποπυραγών, μελλοντικών Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Ειδικότερα, η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση που παρέχεται από την Σχολή Ανθυποπυραγών συνίσταται:

α. Στην εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στα επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και τις επιδράσεις αυτών στην επιστήμη της πυρόσβεσης/πυρασφάλειας.
β. Στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των πυροσβεστικών εκείνων αρετών που καθιστούν το έργο του πυροσβέστη λειτούργημα, όπως ο αλτρουισμός, η αυτοθυσία, η συναδελφικότητα και η ομαδική συνεργασία.
γ. Στην διεύρυνση και αναβάθμιση των γενικών εγκυκλοπαιδικών γνώσεων σε θέματα γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος.
δ. Στην βελτίωση της φυσικής σωματικής κατάστασης και την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος.

Η φοίτηση στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαρκεί τέσσερα (4) έτη και σ' αυτήν φοιτούν, αφενός, Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί που προέρχονται από τις τάξεις του Σώματος και εισάγονται με το σύστημα των Γενικών εξετάσεων στο δεύτερο έτος, καθώς και Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί που προέρχονται από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συγκεκριμένων ειδικοτήτων, οι οποίοι εισάγονται στο πρώτο έτος.


Σχολή Αρχιπυροσβεστών Πυροσβεστικού Σώματος


Στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται για εκπαίδευση οι ακόλουθοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, ως εξής:

α. Με εισιτήριες γραπτές εξετάσεις Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής Σχολής και Πυροσβέστες τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό τους εφόσον έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση.
β. Χωρίς εισιτήριες εξετάσεις Πυροσβέστες Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό τους, εφόσον έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση.

Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι εννέα (9) μήνες.


Σχολή Πυροσβεστών Πυροσβεστικού Σώματος

Στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται για εκπαίδευση ιδιώτες κατόπιν διαγωνισμού. Οι ακριβείς προϋποθέσεις κατάταξης στην Σχολή ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη. Ο δε αριθμός των εισακτέων ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες του Σώματος για κάλυψη των υπαρχόντων κενών οργανικών θέσεων και συμπληρώνεται από πτυχιούχους Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., απόφοιτους Λυκείου, επαγγελματίες οδηγούς Γ΄ κατηγορίας και άνω, επαγγελματίες τεχνίτες ειδικότητας αυτοκινήτου, κτλ.. Η διάρκεια φοίτησης στην Σχολή Πυροσβεστών ανέρχεται μέχρι τους 6 μήνες.

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Το Λιμενικό Σώμα είναι στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα Ασφαλείας και υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Βασικός σκοπός του είναι η φρούρηση και ο έλεγχος των λιμένων της χώρας, καθώς και των πάσης φύσεως λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων - εκτός ναυστάθμων και ναυτικών οχυρών - η έρευνα και διάσωση κινδυνευόντων στη θάλασσα, ο έλεγχος και η εφαρμογή της αλιευτικής νομοθεσίας, η αντιμετώπιση διαφόρων εκτάκτων γεγονότων που αφορούν στην θαλάσσια συγκοινωνία και γενικά η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και ο έλεγχος των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδας.
Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος συγκροτείται από μόνιμους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες, οι οποίοι προέρχονται αντίστοιχα από τις παρακάτω παραγωγικές Σχολές:Σχολη Δόκιμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος

Η Σχολή λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων του Πολεμικού Ναυτικού και η φοίτηση διαρκεί δέκα πέντε (15) μήνες. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης οι Δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς για την Σχολή αυτή έχουν Έλληνες Πολίτες, πτυχιούχοι συγκεκριμένων Τμημάτων Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών, όπως αυτά ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη του διαγωνισμού ή διπλωματούχοι Αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού κάτοχοι πτυχίου ΑΕΝ, Ανθ/ρχοι ή Μηχανικοί Γ΄ τάξεως με εξάμηνη τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία μετά την απόκτηση του Διπλώματος.
Για την εισαγωγή τους στη Σχολή οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες και εξετάζονται σε μαθήματα (γραπτά-προφορικά) σύμφωνα με την προκήρυξη. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, παράλληλα με τη θεωρητική τους εκπαίδευση, οι σπουδαστές ασκούνται πρακτικά σε υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες Υπηρεσίες. Η εξοικείωσή τους με τη ναυτιλία και τη ναυτική τέχνη επιτυγχάνεται μέσω του εκπαιδευτικού πλου σε όλο τον κόσμο. Μετά την αποφοίτησή τους από την Σχολή οι Δόκιμοι ονομάζονται Σημαιοφόροι Λ.Σ. και εντάσσονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. Καταληκτικός βαθμός της σταδιοδρομίας τους είναι ο βαθμός του Αντιναυάρχου Λ.Σ.

Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Η Σχολή λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) του Πολεμικού Ναυτικού, στον Σκαραμαγκά, και διαρκεί εννέα (9) μήνες. Κατά την διάρκεια της, οι δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός αυτής. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στη Σχολή ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Οι Δόκιμοι παρακολουθούν μαθήματα, θεωρητικά και πρακτικά, προκειμένου να καταρτιστούν και να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντα τους και στις απαιτήσεις του Λιμενικού Σώματος. Η εξοικείωσή τους με τη ναυτιλία και τη ναυτική τέχνη επιτυγχάνεται μέσω εκπαιδευτικών πλόων. Μετά την αποφοίτησή τους οι Δόκιμοι ονομάζονται Κελευστές Λ.Σ και εντάσσονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. Αποστρατεύονται με το βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.

Σχολή Δόκιμων Λιμενοφυλάκων Λιμενικού Σώματος

Η Σχολή εδρεύει στον Πειραιά είναι διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών και κατά την φοίτησή τους οι δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός αυτής. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στη Σχολή ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Όσον αφορά την εκπαίδευση των δοκίμων Λιμενοφυλάκων ισχύουν τα ίδια κατ΄ αναλογία με αυτή των Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. Μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή οι Δόκιμοι ονομάζονται Λιμενοφύλακες και εντάσσονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. Αποστρατεύονται αναλόγως με τα προσόντα που διαθέτουν με το βαθμό του Ανθυπασπιστή ή Σημαιοφόρου Λ.Σ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο Λιμενικό Σώμα εισάγονται, επίσης, Αξιωματικοί ειδικότητας Τεχνικού με τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Δικαίωμα συμμετοχής στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς έχουν Έλληνες Πολίτες πτυχιούχοι Ανωτάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων της Αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις. Η εκπαίδευσή τους είναι τετράμηνη, διενεργείται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Λιμενοφυλάκων και δεν θεωρείται Παραγωγική Σχολή. Οι ειδικότητες των προσλαμβανομένων καθορίζονται κάθε φορά ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του Λιμενικού Σώματος. Καταληκτικός βαθμός της σταδιοδρομίας τους είναι ο βαθμός του Υποναυάρχου Λ.Σ.
Επιπλέον, στο Λιμενικό Σώμα εισάγονται απευθείας με κατάταξη ως Αξιωματικοί ειδικότητας Ιατρού-Ιερέα- Οικονομικού με τον βαθμό Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ καθώς και Αξιωματικοί Σημαιοφόροι Ειδικής Μονιμότητας (ΣΕΜ), οι οποίοι παρακολουθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα στις εγκαταστάσεις της Σχολής Λιμενοφυλάκων που, όμως, δεν θεωρούνται Παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη. Και σε αυτή την περίπτωση, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις.
Τέλος, να σημειωθεί ότι η εκπαίδευση όλων των στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων - συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας, σε θεματικά αντικείμενα ανάλογα των καθηκόντων τους, με την συμμετοχή τους σε Προγράμματα Μετεκπαίδευσης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ώστε η υπηρεσιακή τους κατάρτιση να εμπλουτίζεται συνεχώς τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.


Περισσότερες πληροφορίες για τις σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας μπορούν να ζητηθούν από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνικής Αστυνομίας: 210 6977482 και Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού 210 6977327 και 774.
- Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος: 2132157751.
- Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Εκπαίδευσης Λιμενικού Σώματος: 210 4191566.