Καθηγητής Στέλιος Περράκης

Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές" Παντείου Πανεπιστημίου

Διευθυντής Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης

Έδρα Jean Monnet "Δημοκρατία και Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ε.Ε."

Έδρα Unesco "Δημοκρατία, Δικαιώματα του Ανθρώπου και Ειρήνη"


Professor Stelios Perrakis

Alternate Rector of International Relations and European Educational Programmes

Panteion University, Department of International and European Studies

Director of European Centre of Research and Training on Human Rights and Humanitarian Action


Director of Postgraduate Studies Programme on "International and European Studies"


Chair J. Monnet "Democracy and Human Rights in E.U"


Chair UNESCO "Democracy, Human Rights and Peace"

www.panteion.gr