ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000
info@uth.gr