ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Οι προσπάθειες για την ίδρυση Πανεπιστημίου στα Ιωάννινα και στην ευρύτερη περιοχή μαρτυρούνται από τα τελευταία προεπαναστατικά χρόνια. Εκείνη την περίοδο, επιφανείς Ηπειρώτες διανοούμενοι είχαν επιχειρήσει να ιδρύσουν πανεπιστημιακές Σχολές στην Ήπειρο.

Από τις αρχές του '50 και αμέσως μετά την ίδρυση της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών (1954), υπήρχε έντονο το αίτημα για την ίδρυση ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που θα επιβεβαίωνε το πολιτιστικό παρελθόν της Ηπείρου και θα αναδείκνυε από κάθε άποψη τα Ιωάννινα και την ευρύτερη περιοχή.

Το 1962 συγκροτήθηκε στην Αθήνα Κεντρική Επιτροπή Αγώνος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με μοναδικό σκοπό «την αποτελεσματικωτέραν διεκδίκησιν και ευρυτέραν δυνατήν προβολήν του δικαίου ηπειρωτικού αιτήματος της ίδρυσης εις τα Ιωάννινα του Γ' Πανεπιστημίου ή ανεξαρτήτων μετεκπαιδευτικών θεωρητικών ή τεχνικών σχολών». Μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, στις 8 Μαΐου του 1964, εξαγγέλθηκε από τον ημερήσιο τύπο η ίδρυση Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής στα Ιωάννινα, ως παραρτήματος της ίδιας Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Τμήμα ιδρύθηκε με το υπ' αριθμ. 735/64 Β.Δ. και άρχισε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1964 - 65 με διακόσιους φοιτητές. Αρχικά το Τμήμα στεγάστηκε στο παλαιό κτίριο της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

Οι πρώτοι καθηγητές ανέλαβαν τη λειτουργία του Τμήματος και επωμίστηκαν σημαντικές ευθύνες και ιδιαίτερα δύσκολο έργο. Το δεύτερο Πανεπιστημιακό έτος 1965 - 66, το Τμήμα μεταστεγάστηκε στο νέο διδακτήριο που προοριζόταν για την Τεχνική Σχολή Ιωαννίνων. 0 τότε υφυπουργός Προεδρίας Γεώργιος Μυλωνάς, όχι μόνο ευνόησε τη μεταστέγαση του Τμήματος, αλλά και προώθησε τον προγραμματισμό και την ίδρυση πανεπιστημιούπολης στην περιοχή της μονής Δουρούτης.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ένα μεγάλο περιφερειακό Ίδρυμα, με ιστορική διαδρομή που υπερβαίνει τα 50 χρόνια. Το ευρύ εκπαιδευτικό του έργο, η στελέχωσή του με προσωπικό υψηλής κατάρτισης, οι υποδομές που έχουν δημιουργήσει τα Τμήματα και οι ερευνητικές ομάδες του, έχουν φέρει το Πανεπιστήμιό μας σε περίοπτη θέση μεταξύ των Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό και τον διεθνή χώρο. Τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με την ίδρυση νέων Τμημάτων, έχει σχεδόν διπλασιαστεί: Αριθμεί 11 Σχολές και 26 Τμήματα, 28.500 προπτυχιακούς φοιτητές, 1.500 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 1.685 υποψηφίους διδάκτορες. Αναλυτικές πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων www.uoi.gr


 


Τριαντάφυλλος Α. Δ. Αλμπάνης Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Καθηγητής, Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ερευνητικό Εργαστήριο, «Αναλυτικής Χημείας και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος» Γνωστικό Αντικειμενο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ τηλ. (+30) 26510-08348, E-mail: talbanis@uoi.gr Διεύθυνση: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννινων 45110, Ιωάννινα, http://www.uoi.gr/research/labs Enviterch/

1. Σπουδές α. Πτυχίο Χημείας του Τμήματος Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1979. β. Δίπλωμα του "Centre International De Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneenes", στην «Ενεργειακή Αξιοποίηση των Γεωργικών Αποβλήτων», Σαραγόσα Ισπανίας (Υποτροφία του Συμβουλίου της ΕΟΚ), 1983. γ. Διδακτορικό Δίπλωμα, του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1987. δ. Μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία: - Τμήμα Βιοχημείας, Κέντρου Επιστημών της Υγείας του Πολιτειακού Παν/μίου του Texas στο San Antonio, TX, USA, Μάρτιος - Σεπτέμβριος 1989 (Prof. D. Hanahan) - Τμήμα Φυσικών Επιστημών του Πολιτειακού Παν/μίου του Texas στο San Antonio, TX, USA, Σεπτέμβριος 1989-Ιούνιος 1990 (Prof. B. Thyagarajan) - Πανεπιστήμιο του Kuopio, Φινλανδία, "Course on Biomonitoring Methods", Υποτροφία: European Science Foundation (ESF), Research Fellowship in Toxicology, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1994 (Prof. O. Hanninen)

2. Τομείς Ειδίκευσης - Ανάπτυξη και εφαρμογές αναλυτικών μεθοδολογιών προσδιορισμού οργανικών τοξικών και επιβλαβών ενώσεων στο περιβάλλον και τα τρόφιμα (νερό, έδαφος, ζωικά και φυτικά προϊόντα) με την χρήση αέριας και υγρής χρωματογραφίας σε συνδυασμό με φασματοσκοπία μάζας. - Έλεγχος υπολειμμάτων οργανικών μικρορρυπαντών και εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον και την τροφική αλυσίδα (νερό, έδαφος, ζωικά και φυτικά προϊόντα). - Φυσικοχημική συμπεριφορά οργανικών μικρορρυπαντών στο περιβάλλον. - Προσρόφηση, φωτόλυση και φωτοκαταλυτική διάσπαση οργανικών τοξικών ενώσεων (φυτοφάρμακα, φάρμακα και άλλοι οργανικοί μικρορυπαντές) - Φυσικές και χημικές διεργασίες καθαρισμού και εξυγίανσης υγρών αποβλήτων και νερού.

3. Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα (62 έργα από το 1987, συνολικού προϋπολογισμού ~6.500.000 Ευρώ) 3.1.Πρόσφατα Ερευνητικά Έργα τελευταίας 5ετίας 1. "ΘΑΛΗΣ", Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμέτων «Development of Advanced Oxidation Processes (AOPs) with the use of nanomaterials and sunlight, for the removal of various organic toxic micropollutants, endocrine disrupters and cyanotoxins from natural waters and sewages», 2012-2015, υπεύθυνος Τ. Α. Αλμπάνης 2. Greece -Albania IPA Cross-Border Programme «Wireless Water Quality Monitoring of Arachthos and Vjose Rivers»,2012-2014, 3. "Νέα Γνώση", Περιφέρεια Ηπείρου «Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης μεθοδολογίας ελέγχου για τον προσδιορισμό ρυπαντών προτεραιότητας στα υδατικά οικοσυστήματα του Αμβρακικού κόλπου » , 2012-2015, υπεύθυνος Τ. Α. Αλμπάνης 4. "Νέα Γνώση", Περιφέρεια Ηπείρου «Μελέτη των συγκεντρώσεων ορμονικών διαταρακτών στα τροφιμα από τις αγορές και σύγκριση με τα τοπικά προϊόντα της Ηπείρου» 2012-2015 5. "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ", Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών μεθοδολογιών οργανικών μικρορρυπαντών στους ποταμούς Άραχθο, Λούρο και Αμβρακικό Κόλπο» 2012-2015 6. European Commission, SEA-on-a-CHIP 614168, "Real time monitoring of SEA contaminants by an autonomous lab-on-a-chip biosensor", 2014-2017, υπεύθυνος Τ. Α. Αλμπάνης

4. Βιβλία- συγγράμματα 1.Τριαντάφυλλος Α.Δ. Αλμπάνης (1991-2014):"Ρύπανση και Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος", Εκδόσεις Πανεπιστημου Ιωαννίνων 1991 και 1996 - Εκδόσεις Τζιόλα 2009 και 2014. 2. Τριαντάφυλλος Α.Δ. Αλμπάνης (1997): "Φυτοφάρμακα: Χρήση, Επιπτώσεις και Νομοθεσία", Eκδόσεις Θεοδωρίδη, Ι.S.Β.Ν. 960-7926-00-5. 3. Τ. Albanis and S. Galassi (1995): "Assessment of the State of Pollution of the Mediterranean Sea by Ηerbicides and proposed Measures", Mediterranean Action Plan MED POL Technical Report, United Nations Environment Program, Athens, 1995. 4. Τ. Albanis (1998): "Assessment of the Pesticide Pollution and Mass Transportation in the Mediterranean Area", Mediterranean Action Plan MED POL Technical Report, United Nations Environment Program, Athens, 1997.

5. Σύνολο Επιστημονικών δημοσιεύσεων
, 217 ( 21-4-2017) Αριθμός ετεροαναφορών: 9576 (Scopus 21-4-2017) H factor = 48 (Scopus 21-4-2017) Οι δέκα (10) πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά 1. P. Calza, V.A. Sakkas, C. Medana, A.D. Vlachou, F. Dal Bello, T.A. Albanis "Chemometric assessment and investigation of mechanism involved in photo-Fenton and TiO2 photocatalytic degradation of the artificial sweetener sucralose in aqueous media" (2013), Applied Catalysis B: Environmental 129, 71-79. 2. Burkard T. Watermann, Triantafyllos A. Albanis, Thierry Dagnac, Katarina Gnass, K. Ole Kusk, Vasilios A. Sakkas, Leah Wollenberger "Effects of methyltestosterone, letrozole, triphenyltin and fenarimol on histology of reproductive organs of the copepod Acartia tonsa" (2013) Chemosphere 92, 544-554. 3. Christina I. Kosma, Dimitra A. Lambropoulou, Triantafyllos A. Albanis "Investigation of PPCPs in wastewater treatment plants in Greece: Occurrence, removal and environmental risk assessment" (2014) Science of The Total Environment, 466-467,421-438. 4. Nikolaos P. Petridis, Vasilios A. Sakkas, Triantafyllos A. Albanis "Chemometric optimization of dispersive suspended microextractionfollowed by gas chromatography-mass spectrometry for thedetermination of polycyclic aromatic hydrocarbons in natural waters" Journal of Chromatography A, 1355 (2014) 46-52. 5. Christina I. Kosma, Dimitra A. Lambropoulou, Triantafyllos A. Albanis, "Comprehensive Study of the Antidiabetic Drug Metformin and its Transformation Product Guanylurea in Greek Wastewaters", Water Research, 2015, 70, pp 436-448. 6. Ch. Nannou, Ch. Kosma, T. Albanis; "Occurrence of pharmaceuticals in surface waters: analytical method development and environmental risk assessment", International Journal of Environmental Analytical Chemistry, Vol. 95, 2015 (13), 2015, pp 1242-1262. 7. Christina I. Nannou, Christina I. Kosma, Triantafyllos A. Albanis, "Occurrence of pharmaceuticals in surface waters: analytical method development and environmental risk assessment", International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2015, 95 (13), pp 1242-1262. 8. Christina I. Kosma, Dimitra A. Lambropoulou, Triantafyllos A. Albanis, "Analysis, occurrence, fate and risks of proton pump inhibitors, their metabolites and transformation products in aquatic environment: A review", Science of the Total Environment, 2016, 569-570, pp 732-750. 9. Chrysanthi Berberidou, Vasiliki Kitsiou, Eleutheria Kazala, Dimitra A Lambropoulou, Athanasios Kouras, Christina I Kosma, Triantafyllos A Albanis, Ioannis Poulios, "Study of the decomposition and detoxification of the herbicide bentazon by heterogeneous photocatalysis: Kinetics, intermediates and transformation pathways", Applied Catalysis B: Environmental, 2017, 200, pp 150-163. 10. Christina I. Kosma, Dimitra A. Lambropoulou, Triantafyllos A. Albanis, "Photochemical transformation and wastewater fate and occurrence of omeprazole: HRMS for elucidation of transformation products and target and suspect screening analysis in wastewaters", Science of the Total Environment, 2017, 590-591, 2017, pp 592-601.

6. Επιστημονικές ενώσεις και διοικητικές θέσεις
1. Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, 1979 2. Μέλος της «American Chemical Society" από το 1989 και του "Division of Agrichemicals" από το 1990 3. Μέλος της "International Association of Water Pollution Research and Control", 1992. 4. Μέλος της "International Association of Analytical and Environmental Chemistry", 1993. 5. Πρόεδρος "European-Mediterranean Association of Environmental Education Assessment and Protection", 2002- 6. Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας, 2004-2008 7. Διευθυντής του ΠΜΣ "Αγροχημεία και Βιολογικές καλλιέργειες", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 8. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2010-2014 9. Προεδρος της BUA (Balkan Universities Association), 2014-2015 10. Αναπληρωτής Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2014- 2018 11. Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2014-2018 12. Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Ηπείρου, 2015- 13. Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2018-