Εταιρεία

Εμείς στην ΑΦΟΙ ΝΟΥΛΗ έχουμε αποκτήσει εξειδικευμένη τεχνογνωσία χάρη στην πολύχρονη εμπειρία και τη μακρόχρονη συνεργασία μας με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές φάρμες.

Έχουμε καθιερώσει αυστηρά κριτήρια στην επιλογή κρεάτων, επιμένουμε στη διαρκή κατάρτιση του προσωπικού και επενδύουμε σταθερά στον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού μας εξοπλισμού.

Με συνεχή και σταθερή διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας, σε όλη τη διαδικασία παραγωγής και διακίνησης ακολουθούμε τα πλέον πρότυπα συστήματα υγιεινής και απολύμανσης του μηχανολογικού εξοπλισμού που εναρμονίζονται απόλυτα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι, εξασφαλίζουμε το υψηλότερο δυνατόν επίπεδο ασφάλειας και υγιεινής και προσφέρουμε προϊόντα σταθερά άριστης ποιότητας.Εγκαταστάσεις

Η μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας της ΑΦΟΙ ΝΟΥΛΗ διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό που, σε συνδυασμό με τις αυστηρές διαδικασίες παραγωγής και το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, εξασφαλίζει άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων.

Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας εφαρμόζεται πιστά το Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Ελέγχου Κρίσιμων Σημείων (HAACP) έτσι ώστε τα προϊόντα της ΑΦΟΙ ΝΟΥΛΗ να καλύπτουν τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Ο εξοπλισμός ανανεώνεται διαρκώς ώστε να βρίσκεται πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας, ενώ οι έλεγχοι σε όλα τα στάδια, από την παραλαβή και την επεξεργασία μέχρι τη συσκευασία και την παράδοση στον πελάτη, είναι συνεχείς. 

Τα προϊόντα μας μεταφέρονται με τα ιδιόκτητα αυτοκίνητα-ψυγεία της εταιρίας, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή θερμοκρασία σε όλα τα στάδια της διακίνησής τους.

 

 

 

Tel: +30 2394020255

Fax: +30 2394020254

 

www.noulismeat.gr