Τυποποιητήριο: Κλαυσί Ευρυτανίας, 36100

Δ/νση Αλληλογραφίας: Ν. Ξυλούρη 2, Καρπενήσι, 36100

Τηλ.: 6974719026

Email: nikigiannioti@yahoo.gr,

Ιστοσελίδα: www.melite.gr, www.melite.eu