250 ml

Όλα ξεκίνησαν το 1860, όταν ο Ευστράτιος Μαλαματίνας αμπελουργός με βαθιά γνώση, ξεκίνησε την εντατική καλλιέργεια των αμπελώνων του και την οινοποίηση των λευκών σταφυλιών στο νησί της Τενέδου.  Ο γιος του Κωνσταντίνος ο οποίος κληρονόμησε την αγάπη του πατέρα του για τη γη ,τα αμπέλια της και το πάθος για το καλό κρασί συνέχισε την πορεία του πατέρα του και ίδρυσε το πρώτο οινοποιείο της οικογένειας το 1895 στην Αλεξανδρούπολη με το όνομα "Τένεδος".

Ο Κωνσταντίνος Μαλαματίνας εστιάζει στην ρετσίνα, πιστεύοντας στην ξεχωριστή  της γεύση, καθώς «οργώνει» παράλληλα την Ελλάδα αναζητώντας τις καλύτερες ποικιλίες σταφυλιών. Στην Αυλίδα συναντά τη γηγενή  ποικιλία "Σαββατιανό", δημιουργεί ένα οινοποιείο στην περιοχή και συνεχίζει την παραγωγή της ρετσίνας σε μια νέα βάση.

Τον Κωνσταντίνο ακολουθεί ο γιος του Ευάγγελος με το ίδιο πάθος για το κρασί. Χημικός-οινολόγος, ο  Ευάγγελος Μαλαματίνας εισάγει την Οινοποιία Μαλαματίνα σε μια νέα εποχή, υιοθετώντας νέες τεχνολογίες ,αλλάζοντας έτσι το τοπίο της  .

Το 1957, έχοντας εξελίξει την ποιότητα, το άρωμα και τη γεύση της ρετσίνας, ο Ευάγγελος Μαλαματίνας την εμφιαλώνει για πρώτη φορά. Η πρωτοπόρος αυτή  κίνηση αναγνωρίζεται από το Γενικό Χημείο του Κράτους στην Ελλάδα που τον συγχαίρει, αλλά και από την Ένωση Ελλήνων Χημικών, η οποία του απονέμει τιμητικό έπαινο.

Αυτό το ελληνικό κρασί αποκτά έτσι τη δική του ταυτότητα και οι λέξεις «Ρετσίνα» και «Μαλαματίνα» γίνονται πλέον ταυτόσημες στην συνείδηση του καταναλωτικού κοινού.

Η Ρετσίνα Μαλαματίνα είναι το πιο δημοφιλές ρετσινωμένο λευκό κρασί. Ένα αυθεντικό ελληνικό κρασί το οποίο παράγεται αποκλειστικά από τις ελληνικές ποικιλίες σταφυλιών Σαββατιανό και Ροδίτης. Είναι μία αρχαία ελληνική συνταγή η οποία  προστατεύεται ως ελληνική κληρονομιά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να παραχθεί οπουδήποτε αλλού στον κόσμο.

 Η οινοποίηση του γίνεται και είναι σύμφωνη με τη μέθοδο οινοποίησης λευκών σταφυλιών, επιλέγοντας μόνο την "καλύτερη ποιότητα-άνθος" από τα σταφύλια για την επίτευξη του κρασιού το οποίο ξεχωρίζει για το μοναδικό του χρώμα, το άρωμα, τη γεύση και την ποιότητα του.
Η προσθήκη μιας μικρής ποσότητας ρητίνης πεύκου κατά τη διάρκεια της ζύμωσης, χαρακτηρίζει την γεύση της. Ταυτόχρονα, επιτρέπει τα φρουτώδη αρώματα από αυτές τις ποικιλίες να αναδυθούν και δίνει μια ευχάριστη γεύση και κατ' επέκταση μακράς - διάρκειας απόλαυση. Η ποιότητα της Ρετσίνας Μαλαματίνα εξασφαλίζεται από τις εγκαταστάσεις του οινοποιείου state-of-the-art, οι  οποίες είναι πλήρως αυτοματοποιημένες με μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Από τη συγκέντρωση των πρώτων υλών μέχρι το τελικό στάδιο της διαδικασίας παραγωγής, κάθε βήμα ελέγχεται αυστηρά, ώστε το τελικό προϊόν να συμβαδίζει με την ποιότητα και τις απαιτήσεις με τα υψηλότερα πρότυπα. Σύμφωνα με τις αρχές του Συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), η εταιρεία διασφαλίζεται για το προϊόν που προσφέρει στον τελικό καταναλωτή.
Είναι ο μεγαλύτερος οινοπαραγωγός στην Ελλάδα και επίσης σίγουρα μια από τις μεγαλύτερες οινοπαραγωγές εταιρίες στην Ευρώπη. Οι εγκαταστάσεις της έχουν την ικανότητα να παράγουν 30.000 φιάλες ανά ώρα, καθώς υπάρχει κατά μέσο όρο, σε καθημερινή κατανάλωση ο αριθμός των 300.000 φιαλών ημερησίως. Η δυναμικότητα του οινοποιείου της είναι 52.000.000 φιάλες ετησίως.
Η εταιρεία διαθέτει 3 οινοποιεία τα οποία βρίσκονται στο Φάρο Αυλίδας, Ριτσώνα Αυλίδας και Ασωπία Βοιωτίας .
Το εργοστάσιο εμφιάλωσης της E.MAΛAMATINAΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. βρίσκεται στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και  έχει πλήρως αυτοματοποιημένο, υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Είναι κάτι περισσότερο από ασφαλές να πούμε ότι έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς στην Ελλάδα και έχει καθιερώσει το εμπορικό της σήμα, το οποίο έχει γίνει συνώνυμο με το προϊόν.

Με εξαγωγές στην Ευρώπη, την Ρωσία,την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία,κ.τ.λ. η οινοποιεία Μαλαματίνα είναι σήμερα ο παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή και την πώληση της παραδοσιακής ρετσίνας. Το brand της έχει συμβάλει  ιστορικά στην κουλτούρα και απόδειξη γι 'αυτό  είναι η ετήσια ανάπτυξή της.

Εκπροσωπώντας την 4η γενιά Μαλαματίνα, ο Κωνσταντίνος Μαλαματίνας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση από το 1980. Στόχος του είναι η διατήρηση των αυστηρών προδιαγραφών παραγωγής, η διατήρηση της άριστης ποιότητας και της ανταγωνιστικής τιμής. Αυτοί είναι οι λόγοι της μακροχρόνιας επιτυχίας της ρετσίνας διότι είναι ένα προϊόν  μαζικής παραγωγής και μαζικής κατανάλωσης, ένα προϊόν που θεωρείται ότι ανήκει στο λαό!

 

 

All started in 1860 when Efstratios Malamatinas started to make wine on his own vineyard on the island of Tenedos. His son Konstantinos who inherited his father's love, passion for good wine continued his legacy and founded the Family's first winery in 1895 in Alexandroupolis with the name "Tenedos".

Konstantinos Malamatinas focuses on "retsina" wine , having faith , in its unique flavor, as he goes about Greece seeking the best grape varieties. In Avlida he comes across the local variety "Savatiano" , sets up a winery in the area and continues the retsina production on a new basis.

Konstantinos is flowed by his son Evangelos with the same passion for wine. A chemist and enologist, Evangelos Malamatinas introduces the Malamatina Winery to a new era, adopting new technologies and thus changing the wine-making landscape.

In 1957, having developed the quality ,aroma and flavor of retsina , Evangelos Malamatinas bottles it for the first time. This pioneer move is acknowledged by the General Chemical State Laboratory of Greece that congratulates him, but also the Association of Greek Chemists, that awards him an honorary mention.

This Greek wine thus develops its own identity and the words "Retsina" and "Malamatina" become identical in the public's consierge.

Retsina Malamatina is the most renowned white Resinated Wine. An authentic Greek wine. Ιt is made exclusively out of the Greek grape varieties Savatiano and Rho­ditis. Ιs an ancient Greek recipe and is thus protected as Greek heritage, meaning that it cannot be pro­duced anywhere else in the world. Vinification complies to the white wine-making method by selecting only the "flower must" from the grapes to achieve the wine's unique color, aroma, flavor and quality.
The addition of a small amount of pine resin during fermentation, provides the distinctive flavor. At the same time, it allows the fruity aromas of these varietals to emerge and gives a pleasur­ably remaining flavor of acidity and along long - lasting enjoyment. The quality of Retsina Malamatina is assured by the state-of-the-art winery facilities, which are fully automated with mechanical equipment of the latest technology.

From the gathering of raw materials until the final stage of the production process, every step is strictly controlled, in order for the end product to compty quality-wise to the highest of standards. Following the principles of Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), the company is certain for the product it offers to the end consumer.
It is the largest wine-producers in Greece, and we are also certainly one of the biggest wine-producing companies in Europe. Our facilities have the capacity to produce 30.000 bottles per hour, as there is on average, a daily consumption of 300,000 bottles per day. The capacity of our winery is 52.000.000 millions bottles per year.
The company has 3 wineries which are located in Faros Avlidas, Ritsona Avlidas and Asopia Voiotias.
The main plant of E.MALAMATINAS & SON S.A. in Kalochori Thessaloniki, has fully automated, ultramodern mechanical equipment.

 It is more than safe to say that we have the largest share of the market in Greece and our established brand has become syn­onymous to the product.

With exports to Europe, America, Canada, Australia , Malamatina winery is currently the global leader in the production and sale of traditional retsina wine.   Our brand has become historic in our culture and our yearly growth is evidence of this.

Representing the 4th generation of Malamatinas, Mr. Konstantinos Malamatinas, President & CEO of the company has been actively partaking in the business since 1980. His vision focuses on strict production procedures, on excellent quality and on a very competitive price. This are the reasons for its long running success, it is a product of mass production and mass consumption, a product con­sidered to belong to the people !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 ml
 
2L
 
 

Rose Malamatina

3L Bag in Box

4x500ml multipack

 

E. Malamatinas & Son S.A.
Kalochori, Thessaloniki, Greece
541 10, P.O. Box 10940


www.malamatina.com