ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΛΥΔΙΑ


Το Κ.Α.Α.  ΛΥΔΙΑ, να απ τα πιο σγχρονα της Ευρπης βρσκεται στον Αμυγδαλενα Καβλας, στο 6οχλμ της Εθνικς οδο Καβλας – Δρμας, σε απσταση 5χλμ απ το Γενικ Νοσοκομεο και 4χλμ απ την Εγνατα οδ.

Παρχει υπηρεσες Υγεας – Νοσηλεας – Αποκατστασης – Αποθεραπεας σε εσωτερικος και εξωτερικος ασθενες.
Διαθτει  την επιστημονικ γνση και υποδομ για να αντιμετωπζει λες τις παθσεις του νευρικο, μυκο, ερειστικο, κυκλοφορικο και αναπνευστικο συστματος με τον πιο σγχρονο και πλρη παγκοσμως εξοπλισμ.


Το επιστημονικ προσωπικ με τους φυσικοθεραπευτς, υδροθεραπευτς, εργοθεραπευτς, λογοθεραπευτς, ψυχολγο, διατροφολγο, κοινωνικ λειτουργ και την συνεχ εποπτεα των ιατρν του κντρου, επιμελεται του προγρμματος αποκατστασης.


Παρλληλα, η νοσηλευτικ υπηρεσα με το  μπειρο και κοινωνικ ευασθητο προσωπικ, σε συνδυασμ με τις ριστες κτιριακς υποδομς και τον πολυτελ ξενοδοχειακ εξοπλισμ, φροντζει για την καλτερη δυνατ νοσηλεα και την νετη διαβωση των ασθενν κατ τον χρνο παραμονς τους στο Κντρο.


Τομες Εξειδκευσης


Εκτς απ τις σγχρονες παγκοσμως συσκευς αποκατστασης – αποθεραπεας, πολλς απ τις οποες εναι ρομποτικς, που περιγρφονται παρακτω αν τομα εξειδκευσης, το κντρο Euromedica-Λυδα, διαθτει πλθος μηχανημτων για την καλτερη και γρηγορτερη αποκατσταση - αποθεραπεα των ασθενν.

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


ΔΙΑΤΡΟΦΗ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ


ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το κτριο καλπτει 5.500 τ.μ. σε οικπεδο 18.500 τ.μ. και εναι ανεπτυγμνο σε τσσερα εππεδα. Διαθτει 80 κλνες σε μονκλινα – σουτες, δκλινα και τρκλινα δωμτια και χει και 5 κλνες ΜΑΦ πλρως εξοπλισμνες. χει 2 εσωτερικς πισνες, αθουσες και ιατρικ εξοπλισμ ξεχωριστ για τους ασθενες κλειστς νοσηλεας και ανοιχτς θεραπεας.


ραμ μας εναι


…η ΛΥΔΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ με τον μοναδικ εξοπλισμ, το ρτια εκπαιδευμνο επιστημονικ προσωπικ και την πντε αστρων ξενοδοχειακ υποδομ, να καλψει το κεν και να ανεβσει το εππεδο στον τομα της Αποκατστασης – Αποθεραπεας στη χρα μας. Να γνει το σημεο αναφορς και ο πλος λξης πασχντων, χι μνον στην Νοτιοανατολικ Ευρπη, αλλ και πραν των ορων αυτς.


Αποστολ μας εναι…

-Να αποκαταστσουμε στο μγιστο δυνατν τις παθσεις των προσερχομνων ασθενν, ανταποκρινμενοι στις επιδιξεις και επιθυμες τους για μια καλτερη υγεα.

-Να δσουμε την ελπδα σε κθε πσχοντα τι με την εισαγωγ του, στερα απ την νοσοκομειακ νοσηλεα θα μπορσει να επανλθει στην καθημεριντητα της ζως του.

-Να περιορσουμε τις ποιες επιπλοκς

-Να θωρακσουμε την υγεα των ασθενν

-Να φρουμε την γαλνη στο οικογενειακ περιβλλον του πσχοντος


ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ


Το Κντρο Αποκατστασης και Αποθεραπεας Λυδα, προσφρει μια ευρεα γκμα προγραμμτων και υπηρεσιν σε εξωτερικος ασθενες οι οποοι δεν απαιτον 24ωρη ιατρικ μριμνα και νοσηλεα.

Αυτ τα προγρμματα παρχουν μια συνχεια της θεραπεας και μακροχρνια παρακολοθηση για τομα με νευρολογικς και μυοσκελετικς παθσεις, αθλητικς κακσεις, μετεγχειρητικς ανγκες αποκατστασης, ανγκες για καρδιολογικ και αναπνευστικ αποκατσταση κλπ.

Κθε περιστατικ εξωτερικο ασθεν, αντιμετωπζεται ξεχωριστ ακολουθντας εξατομικευμνο πργραμμα, πντοτε υπ την επβλεψη, καθοδγηση και συντονισμ του επιστημονικο διευθυντ - φυσιτρου του κντρου μας.

 Οι συνεδρες αποκατστασης ξεκινον κατπιν ραντεβο του διου του ασθενος και των συγγενν με τον Φυσατρο, που γνεται η πρτη συζτηση – συνντηση. Αφο αξιολογηθε η κατσταση του ασθενος και γνει ανλυση των παρεχμενων θεραπειν, βγανει να εξατομικευμνο πργραμμα αποκατστασης.

Οι ασθενες και οι συγγενες τους χουν την δυναττητα ξενγησης, στους χρους του Κντρου για την παρουσαση του εξοπλισμο μας και λων των τελευταων τεχνολογιν που διαθτουμε.


ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

σως να απ τα πιο δσκολα κεφλαια για τον καθνα στην αντιμετπιση μιας πθησης εναι το θμα της κλειστς νοσηλεας και ιδιαιτρα, των αγαπημνων προσπων, ηλικιωμνων παιδιν. Στο κντρο Λυδα Αποκατσταση το περιβλλον, οι νθρωποι, η ιατρικ περθαλψη και η φροντδα συμβλλουν στην υποδειγματικ φιλοξενα.

Στχος μας εναι να απολαμβνετε λη τη σιγουρι και τη συμπαρσταση που χετε ανγκη, να νιθετε και εσες και οι δικο σας πως ακμα κι αν δε μνετε κτω απ την δια στγη, μνετε μαζ, μνετε ενωμνοι.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Δωμτια - Παροχς
λα τα δωμτια (τρκλινα, δκλινα, μονκλινα – σουτες) εναι εξοπλισμνα με ηλεκτροκνητα κρεβτια πρωτοποριακο σχεδιασμο για αυξημνη κινητικτητα, σστημα κλσης αδερφς και ευρχωρα μπνια με ειδικς προδιαγραφς εξυπηρτησης ατμων με κινητικς δυσκολες. Επιπλον, προσφρουν νετη διαμον, καθς διαθτουν τηλεραση, ατομικ ψυγεο και τηλφωνο και ελεθερη πρσβαση στο ντερνετ μσω Wi-Fi.

Συνοδο
Η παραμον συνοδν πραν του ωραρου επισκεπτηρου δεν επιτρπεται παρ μνο σε μονκλινα δωμτια και χι πραν τις 21:00. Σε περπτωση που νοσηλεεστε σε μονκλινο δωμτιο και επιθυμετε τη διανυκτρευση κποιου οικεου σας προσπου παρακαλομε να ενημερσετε εγκαρως την προσταμνη νοσηλεας, η οποα θα σας ενημερσει και για τη χρωση διανυκτρευσης /και στισης συνοδο.

Μ.Α.Φ.

Το Κντρο Αποκατστασης Λυδα διαθτει μα πλρως εξοπλισμνη Μονδα Αυξημνης Φροντδας(ΜΑΦ), η οποα αποτελεται απ 5 κλνες και 24ωρη ιατρικ και νοσηλευτικ παρακολοθηση.

Στη ΜΑΦ νοσηλεονται ασθενες που δεν απαιτεται να βρσκονται σε ΜΕΘ, δηλαδ χουν ξεπερσει τον αρχικ κνδυνο για την ζω τους,  εντοτοις μως χρζουν ακμα αυξημνης φροντδας και περιποησης καθς η κατστασ τους δεν ενδεκνυται στε να βρσκονται σε να συνηθισμνο κλινικ τμμα.

Η  Μονδα Αυξημνης Φροντδας εναι εξοπλισμνη με τελευταας τεχνολογας ιατρικ εξοπλισμ και οι ασθενες βρσκονται υπ συνεχ παρακολοθηση με monitors για την καταγραφ των ζωτικν τους σημεων.

Στη Μονδα Αυξημνης Φροντδας της Κλινικς μας συνθως νοσηλεονται :

- Ασθενες που χουν νοσηλευτε σε ΜΕΘ το προηγομενο διστημα και χρειζονται αυξημνη φροντδα πριν τη μεταφορ τους σε απλ θλαμο νοσηλεας

- Ασθενες με προβλματα του αναπνευστικο

- Ασθενες με καρδιολογικ προβλματα

- Ασθενες που χουν χειρουργηθε και χρζουν συνεχος κλινικς παρακολοθησης

 

 


ΛΥΔΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ιατρικς Αποκατστασης Καβλας

, .: 64012,

T: +30 2510 225511 / F: +30 2510 392097

W: www.lydia-apokatastasi.gr

E: info@lydia-kavala.gr