Πελοποννήσου 13, Αγία Παρασκευή, ΤΚ 153 41

Tel 210 6839722, 210 6837704, Mob
6949025855- Fax 210 6837705


www.lamdaquality.gr