Η ζωή είναι εκπαίδευση και η εκπαίδευση είναι ζωή!!!


Η εκπαίδευση είναι  ζωή κι όχι μόνο προετοιμασία για το άγνωστο ταξίδι προς αυτή. Το σύνολο της ζωής είναι μάθηση, και ως εκ τούτου, η εκπαίδευση δεν μπορεί να έχει τέλος.

Η εκπαίδευση δεν πρέπει να θεωρείται ως πολυτέλεια για λίγα  εξαιρετικά άτομα αλλά ούτε σαν κάτι που αφορά μόνο ένα σύντομο χρονικό διάστημα της ζωής αλλά ως μόνιμη ατομική αναγκαιότητα, αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας του ατόμου δια βίου.

Η Εκπαίδευση ενηλίκων είναι μια διαδικασία που έχει να κάνει με τη ζωή, περιστρέφεται γύρω από μη-επαγγελματικά θέματα και για την ακρίβεια αρχίζει εκεί που σταματά η επαγγελματική εκπαίδευση.
Σκοπός της είναι να θέσει νόημα στο σύνολο της ζωής.

Στη συμβατική εκπαίδευση ο μαθητής καλείται να προσαρμόσει τον εαυτό του σε ένα καθιερωμένο πρόγραμμα σπουδών.

Στην εκπαίδευση ενηλίκων το πρόγραμμα σπουδών είναι χτισμένο γύρω από τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή.

Η εκπαίδευση ενηλίκων, κάνει το άτομο να νοιώθει ζωντανό, δυνατό και δημιουργικό με συνεχή προβληματισμούς, και συμβάλλει ουσιαστικά στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου καθώς και στην ανάπτυξη της  κοινωνίας.

Κάποια πράγματα που είναι αυτονόητα κι ασήμαντα καμιά φορά για τους ειδικούς, ασκούν μεγάλη γοητεία για τον κοινό άνθρωπο.

Μεταξύ άλλων μπορεί π.χ. να εκτιμήσει το γεγονός ότι του δίνεται η δυνατότητα να συναντήσει και να γνωρίσει από κοντά αξιόλογους εκπαιδευτές, χωρίς να απαιτούνται πολύπλοκες διαδικασίες για να τους προσεγγίσει.

Αλλά και για τους εκπαιδευτές είναι μια πρόκληση να έρθουν σε επαφή με διαφορετικούς ανθρώπους από αυτούς που συνήθως συναναστρέφονται και να έχουν μια αλληλεπίδραση η οποία βέβαια είναι πολλαπλά χρήσιμη και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Τα άτομα που επιλέγουν την δια βίου διαδικασία την επιλέγουν μόνοι τους έχοντας την πεποίθηση ο,τι θα έχουν προσωπικό όφελος από αυτή, το οποίο θα συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους και είναι σημαντικό να διατηρηθούν αυτές οι προσδοκίες τους.

Η δια βίου εκπαίδευση λοιπόν επιλέγεται από τα άτομα και δεν επιβάλλεται όπως η κλασική εκπαίδευση η οποία επιβάλλεται πρώτα από τους γονείς και στη συνέχεια από την κοινωνία με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων προς εξασφάλιση των βιοτικών αναγκών.

Μαθαίνοντας συνεχώς σε όλη μας τη ζωή είναι ζωτικής σημασίας αν θέλουμε να κάνουμε σωστές επιλογές σχετικά με τη ζωή μας και τις κοινωνίες στις οποίες ζούμε.

Αν μάθηση περιλαμβάνει όλη τη ζωή μας, με την έννοια τόσο του χρονικού διαστήματος και της πολυμορφίας, καθώς και του συνόλου της κοινωνίας, τότε θα πρέπει να προχωρήσουμε στην αναγκαία αναμόρφωση των εκπαιδευτικών συστημάτων μέχρι να φτάσουμε στη κατάκτηση της  κοινωνίας της γνώσης κι αυτός ο στόχος θα είναι η πρόκληση του μέλλοντος.

Βέβαια δεν είναι καθόλου εύκολο, λόγο συντηρητισμού, να ξεπεραστεί η πολιτική και οικονομική αντίσταση.

Αλλά από τη στιγμή που σήμερα μπορεί να μετρηθεί το όφελος  έναντι του τιμήματος, θα αρνηθούμε αυτό  τον αγώνα;

Τα όπλα που χρειαζόμαστε για αυτόν τον αγώνα είναι πολλά και είναι διαθέσιμα, κι ένα από αυτά είναι και ο θεσμός των Ανοιχτών Λαϊκών πανεπιστημίων ανά τον κόσμου.

Τα παραπάνω οδήγησαν στην ίδρυση και του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το πρώτο Α.Λ.Π. δημιουργήθηκε το 2005 στο πλαίσιο του Δήμου Χανίων Κρήτης, και η επιτυχία του έγινε η αφετηρία για την ραγδαία εξάπλωση του σε όλη τη χώρα, στα πλαίσια Δήμων, κοινωνικών φορέων κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και κατά την 10ετία του ΄70 είχε επιχειρηθεί από τον τότε Δήμαρχο Υμητού, Αείμνηστο Δημήτρη Λεντάκη, η καθιέρωσε του θεσμού στην Ελλάδα δυστυχώς όχι όμως με επιτυχία.

Το Α.Λ.Π. Κρήτης  λειτουργεί στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Δικτύου Κρήτης, το οποίο είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας λειτουργώντας 3 τμήματα στην Κρήτη, (Χανιά-Ρέθυμνο-Ηράκλειο).

Στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου οι σπουδαστές και αφού έχουν τηρήσει τον σχετικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Λ.Π. λαμβάνουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Στα άμεσα σχέδια μας είναι να προχωρήσουμε στην λειτουργία Α.Λ.Π. υπό την ευθύνη μας, σε πρώτη φάση στους 60 μεγαλύτερους Δήμους της χώρας και στη συνέχεια σε όλους τους Δήμους. Η απρόσκοπτη  λειτουργία τους σε βάθος χρόνου θα διασφαλιστεί κυρίως μέσα από την αυτονομία του την αυτοχρηματοδότηση την αυτοδιαχείριση του.
Για τον σκοπό αυτό θα δημιουργήσουμε ένα κεντρικό φορέα ο οποίος θα σχεδιάζει όλα τα προγράμματα όλων των Α.Λ.Π. ανά την χώρα και θα τα κατευθύνει διοργανωτικά. Η προοπτική είναι μετά από 2 χρόνια , αυτά να έχουν καταστεί αυτόνομα και αυτοχρηματοδοτούμενα  όπως άλλωστε συμβαίνει και μέχρι τώρα με τους πιλότους Α.Λ.Π.

Το επόμενο όραμα μας και ανταποκρινόμενοι στο ελάχιστο στην προσταγή του οικουμενικού  Νίκου Καζαντζάκη: «φτάσε όπου δεν μπορείς.», και με βάση το άρθρο 16 παρ, 5 του Ελληνικού Συντάγματος, είναι να προχωρήσουμε στην ίδρυση Πειραματικού Πανεπιστημίου Κρήτης, «Νίκος Καζαντζάκης», (Π.Π.Κ.), μη κερδοσκοπικού χαραχτήρα, με έδρα την Περιφέρεια Κρήτης και με στόχο να καταστήσουμε την Κρήτη, ένα παγκόσμιο αμφιθέατρο βιωματικής εκπαίδευσης.

Στο Πειραματικό Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα συσταθούν έδρες όπως, Μινωϊκού Πολιτισμού, Λαϊκής παράδοσης, Ελληνικής φιλοσοφίας, Κρητικής Δίαιτας, κ.α., καθώς και έδρες καινοτομίας που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας, και τις οποίες θα στελεχώσουν αποκλειστικά διακεκριμένοι Έλληνες του κόσμου, για να αξιοποιηθεί, στο μέγιστο δυνατόν, το υψηλής αξίας αυτό ανθρώπινο κεφάλαιο προς όφελος του τόπου μας.
Στους πρωταρχικούς σκοπούς του Π.Π.Κ. θα είναι επίσης η καταγραφή των Ελλήνων που διαπρέπουν διεθνώς και βρίσκονται στην αιχμή της πρωτοπορίας σε όλους τους τομείς, δημιουργώντας έτσι μια παγκόσμια δικτυακή βάση, η οποία θα αξιοποιείται ποικιλοτρόπως. Προς τιμή τους και ως ελάχιστη ηθική ανταμοιβή θα θεσμοθετηθούν 3 ετήσια βραβεία αριστείας, με την προσδοκία να αποτελέσουν ιδανικά πρότυπα προς μίμηση,
Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται επίπονη και συλλογική προσπάθεια, και βέβαια η αποδοχή και στήριξη από τους ίδιους τους Διακεκριμένους Έλληνες του Κόσμου, οι οποίοι θα είναι και οι πρωταγωνιστές.  Αρκετοί έχουν ήδη ανταποκριθεί σ' αυτή την ιδέα με μεγάλο ενθουσιασμό, ενώ ήδη έχουν αποδεχθεί να συμμετάσχουν στην ιδρυτική επιτροπή.
Στο μεταξύ συνεχίζεται η  καταγραφή των διακεκριμένων Ελλήνων όπου γης, (έχουν καταγραφεί περίπου 1.200 Έλληνες) ενώ στο μεσοδιάστημα κάποιοι από αυτούς θα προσκαλούνται για διαλέξεις.
Το Πειραματικό Πανεπιστήμιο Κρήτης, «Νίκος Καζαντζάκης θα προάγει τη γνώση, θα έχει στόχο τη μεταλαμπάδευση του Ελληνισμού, και την ανάδειξη της Γεωπολιτικής και πολιτισμικής θέσης της Ελλάδας στην Μεσόγειο, με αφετηρία την Κρήτη, θα αναδεικνύει και θα υπερασπίζεται το ένδοξο παρελθόν της Ελλάδας και παράλληλα να δηλώνει δυναμικά την παρουσία της στο παγκόσμιο σημερινό και μελλοντικό γίγνεσθαι.

Κλείνοντας θέλω να εκφράσω την υπερηφάνεια μου  για την δημιουργία και καθιέρωση του σπουδαίου αυτού θεσμού των Α.Λ.Π. στην χώρα μας με ο,τι αυτό σημαίνει για τον τόπο και τους ανθρώπους του.
Η επιτυχία αυτή οφείλεται πρωτίστως στην κοινωνία που αγκάλιασε τον θεσμό και τον στηρίζει δυναμικά με την πολυπληθή συμμετοχή της  και βέβαια σε πολλούς ηθικούς συμπαραστάτες όπως οι πάνω από 400 καθηγητές που έχουν συμμετάσχει έως τώρα ως εισηγητές στο Α.Λ.Π.

Ελπίζω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα φιλόδοξα σχέδια μας πάντα με την υποστήριξη του κόσμου αλλά και της Περιφέρειας Κρήτης και προσωπικά του Περιφερειάρχη μας κ. Σταύρου Αρναουτάκη ο οποίος έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια μας.

Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.

Ελένη Βουγιούκαλου,
Πρόεδρος Α.Λ.Π. Κρήτης

 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πολιτιστικό Δίκτυο Κρήτης | Μίνωος 31, 73100 Χανιά, Κρήτη.

Τηλ.: +30 2821501060, +30 6936492842 | E-mail: info@alp.edu.gr | Website:

www.alp.edu.gr