Η εταιρεία

Η επιχείρηση ¨Χρήστος Γ. Καμπούρης¨ είναι μια οικογενειακή επιχείρηση τρίτης γενιάς, η οποία ασχολείται με την παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία βρώσιμης (επιτραπέζιας) ελιάς. Οι ποσότητες που διακινούνται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό από την επιχείρηση προέρχονται από τους ιδιόκτητους ελαιώνες μας, καθώς επίσης και από άλλες περιοχές της χώρας, ύστερα από προσωπική επιλογή για όλους τους τύπους της ελιάς. Η χρόνια συνεργασία μας με παραγωγούς από όλη την Ελλάδα μας δίνει την δυνατότητα άριστης  ποιοτικής επιλογής του προϊόντος.

Η προσωπική μας ενασχόληση με όλα τα στάδια εγγυάται την απόλυτη και άριστη ποιότητα. Η ποιοτική διαλογή είναι ένα από τα κύρια πλεονέκτηματα, σεβόμενοι την παράδοση της επιχείρησής μας.    

Η πενηντακονταετής πορεία της επιχείρησης δίνει το έναυσμα στο νεότερο μέλος της οικογένειας, Χρήστο Καμπούρη του Γεωργίου, να συνεχίσει την δραστηριότητα δυναμικά, εναρμονισμένα πλέον, στα καινούρια δεδομένα και τις σύγχρονες προοπτικές, ώστε η επιχείρηση να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του τομέα της διατροφής.

Η προσωπική μας ενασχόληση μας δίνει την δυνατότητα της άμεσης εξυπηρέτησης των πελατών μας και της πλήρους ανταπόκρισης στις ανάγκες τους. Οι προοπτικές που ανοίγονται στον χώρο των τροφίμων στο εσωτερικό και το εξωτερικό μας αναγκάζει να δημιουργούμε καινούρια προϊόντα με βάση την ελιά, που ανταποκρίνονται στις καταναλωτικές προτιμήσεις των πελατών μας.

Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι ο καρπός της ελιάς από τα αρχαία χρόνια ήταν ευλογημένος και αποτέλεσε σύμβολο γνώσης, σοφίας, αφθονίας, υγείας, δύναμης και ομορφιάς. Από τα παραπάνω, λοιπόν, εμπνευστήκαμε και εμείς το καινούριο λογότυπο της επιχείρησής μας, τον «Ηδύκαρπο». Γλυκύς καρπός, λοιπόν, για σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία.

The company:  3 generations production, processing, standardization and marketing of edible olives.

The company "Christos G. Kambouris" is a third - generation family business, which deals with the production, processing, standardization and marketing of edible olives. The quantities traded internally and externally by the company, come from our own olives groves as well as from other parts of the country, after a personal choice for all types of olives.

Our yearly cooperation with producers from all over Greece gives us the possibility of a perfect quality selection of the product.
Our personal involvement in all stages guarantees the absolute and excellent quality. The quality selection is one of our advantage, respecting the tradition of our business.

The fifty - year course of the company is giving the ground to the newest family member, Christos Kambouris of Georgios, to continue the activity dynamically, in harmony with the new data and the modern perspectives, so that the company responds to the ever - increasing demands of the food sector. Our personal involvement gives us the opportunity to directly serve our clients and fully meet their needs. The prospects opened up in the food market at home and abroad, require us to create new products based on olive groves that meet the consuming preferences of our customers. We also have to emphasize that the fruit of the olive tree from the ancient years was blessed and it is a symbol of knowledge, wisdom, abundance, health, vigor and beauty. From the above, we were inspired the new logo of our business ¨Ηδύκαρπος¨. Sweet fruit, for physical, mental and spiritual health.

Καλαμών:  Ανήκει στις μεσόκαρπες επιτραπέζιες ελληνικές ποικιλίες ελιάς και καλλιεργείται σε μεγάλη έκταση γύρω από την πόλη της Καλαμάτας (απ΄όπου πήρε και το όνομά της) και σε μικρότερη έκταση στις άλλες περιοχές της Ελλάδας. Είναι μια εξαιρετική ποικιλία επιτραπέζιας ελιάς ονομασίας προέλευσης, η οποία έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό διακίνησης στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Καλλιεργείται τόσο σα πεδινά όσο και στα ημιορεινά μέχρι 600 μέτρα, αλλά καλύτερη ποιότητα καρπού εξασφαλίζεται από ελαιόδεντρα των ημιορεινών περιοχών. Ο καρπός συλλέγεται ώριμος από το Νοέμβριο έως τα Χριστούγεννα.

Kalamata Olives: It belongs to the mesocarp Greek table olive varieties and is cultivated to a large extent around the city of Kalamata (from which is was named) and to a smaller extent in the other areas of Greece. It is an excellent variety of edible olives of origin, which has also the highest percentage of traffic at home and abroad. It is cultivated in both the plain and the semi - mountainous areas. The fruit is harvested mature from November until Christmas.
Αμφίσσης: Είναι η μεγαλόκαρπη επιτραπέζια ελληνική ποικιλία ελιάς με διάφορα ονόματα, όπως χοντροελιά, κονσερβοελιά, μαυροελιά κτλ. Η εμπορική ονομασία που επικράτησε είναι η ¨Αμφίσσης¨. Καλλιεργείται συνήθως κάτω από ξηρικές συνθήκες σε μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή Πηλίου - Βόλου και γύρω από την πόλη της Άμφισσας από όπου πήρε και το όνομα. Η ωρίμανση αρχίζει από τα μέσα Νοεμβρίου και παρατείνεται μέχρι το Φεβρουάριο. Εϊναι η καλύτερη ποικιλία για την Παρασκευή βρώσιμων ελιών διαφόρων τύπων.

Amfissa Olives: It is the large - fruited variety of edible olives with different names such as course grains, cans olive, black olive etc. The trade name that prevails is "Amfissis". It grows under dry conditions in large areas in the region of Pelion - Volos and around the city of Amfissa where it was named after. The maturity starts from mid November and is extended until February. It is the best variety for the production of ebible olives of different types.
Πράσινες Χαλκιδικής: Ονομάζεται και γαιδουροελιά ή δαμασκηνοελιά. Ποικιλία που καλλιεργείται σχεδόν αποκλειστικά στη Χαλκιδική και είναι γνωστή ως γαιδουρελιά,λόγω του σχετικά μεγάλου μεγέθους των καρπών της.Η συγκεκριμένη ποικιλία παράγει καρπούς κυλινδροκωνικού σχήματος που φέρουν θηλή.Το μέσο βάρος του καρπού κυμαίνεται μεταξύ 4 έως 14 γρ.,συνηθέστερα όμως μεταξύ 6 και 10 γρ.Κατά μέσο όρο 120-140 καρποί της ποικιλίας αυτής ζυγίζουν ένα κιλό,έναντι των 180-200 καρπών της ποικιλίας κονσερβολιάς.Το χρώμα της επιδερμίδας του καρπού αλλάζει διαδοχικά με την πρόοδο της ωρίμανσης, από πράσινο σε πράσινο-κίτρινο,αχυροκίτρινο,ρόδινο και καταλήγει σε ξεθωριασμένο ερυθρό μαύρο,χωρίς όμως να καταλήγει ποτέ σε μαύρο.Αυτό είναι το μειονέκτημα της ποικιλίας που την αποκλείει από τη χρήση για παρασκευή μαύρης επιτραπέζιας ελιάς.

Green Chalkidiki Olives: It is also called gaidouroelia or plum olive. A variety grown almost exclusively in Νorth Kynouria Arcadia except from Chalkidiki and it is known as gaidouroelia, because of the relatively large size of its fruit. This particular variety produces cylindrical bead shaped fruits with nipple. The average weight if the fruit varies between 4 and 14 gr., but more usually between 6 and 10 gr. An average of 120-140 fruit of this variety weigh one kilo, against the 180-200 fruits of the variety of the can olive. The color of the skin of the fruit changes in succession with the progress of ripering from green to green - yellow, faded yellow, roodium and ends in faded red black, but it never ends in black. This is the disadvantage of the variety that excludes it from helping to produce black table olives.
Ελιές θρούμπες: Η ελιά θρούμπα ή θρουμπλιά είναι ποικιλία μικρόκαρπη, μοναδική για την ιδιότητά της να ξεπικρίζει στο δέντρο καθώς ωριμάζει και παίρνει χαλκοπράσινο χρώμα. Καλλιεργείται στην Αττική, τη Βοιωτία, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Το σχήμα του καρπού είναι κυλινδρικό με μικρή κλίση. Παραλλαγή της θρουμπολιάς καλλιεργείται στην Θάσο όμως δεν ξεπικρίζει στο δέντρο. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή ελιάς ξηράλατος. Η θρούμπα καλαμών, επίσης, αποτελεί μια εξαιρετική παραλλαγή της, λόγω της υφής του καρπού.

Throuba Olives: The Throuba olive or thrubi is a variety of microcarp, unique for its own capacity to decapitate the tree as it matures and is takes a bronze green color. It is grown in Attica, Boiotia, Aegean Islands and Crete. The shape of the fruit cylindrical with a slight stant. Variation of throuba is cultivated in Thassos but it does not flush the tree. It is used to product dry landmilk. Kalamata throuba olive is also an excellent variation. Due to the grain of the fruit.
Ροδέλα Καλαμών: Η ροδέλα Καλαμών αποτελεί επεξεργασμένη μορφή της ελιάς Καλαμών. Προκύπτει από την εκπυρήνωση της ελιάς, την αφαίρεση δηλαδή του κουκουτσιού της και στην συνέχεια, με ειδικό μηχάνημα, κόβεται κομμάτια σε φέτες. Είναι εξαιρετικό συνοδευτικό για τις πίτσες και τα σάντουιτς.

Kalamata Sliced Olives: The Kalamata sliced olives are a processed form of Kalamata olives. It comes from the leaching of the olive tree, this means the removal of its stalk, an then with a special machine, its pieces are sliced. It goes perfectly with pizza and sandwich.
Ροδέλα Πράσινη: Η πράσινη ροδέλα αποτελεί επεξεργασμένη μορφή της ελιάς πράσινης Χαλκιδικής. Προκύπτει από την εκπυρήνωση της ελιάς, την αφαίρεση δηλαδή του κουκουτσιού της και στην συνέχεια, με ειδικό μηχάνημα, κόβεται κομμάτια σε φέτες. Είναι εξαιρετικό συνοδευτικό για τις πίτσες και τα σάντουιτς.

Green Sliced Olives: The green sliced is a processed form of the green olive of Chalkidiki. It comes from the leaching of the olive tree, this means the removal of its stalk, and then, with a special machine, its pieus are sliced. It goes perfectly with pizza and sandwiches.
Ελιές Γεμιστές με κόκκινη πιπεριά: Οι ελιές γεμιστές με πάστα κόκκινης πιπεριάς αποτελούν κυρίως επεξεργασμένη μορφή της ελιάς πράσινης Χαλκιδικής, η οποία έχει σαρκώδη υφή και αποτελεί εξαιρετικό σνακ και πλήρες γεύμα, ειδικά όταν είναι αυτής της μορφής. Επεξεργάζονται σε μηχανές υψηλής ταχύτητας, οι οποίες δημιουργούν μεγάλες λωρίδες της πιπεριάς, που τοποθετούνται εντός του πυρήνα της ελιάς με ειδικό γεμιστικό μηχάνημα. Ως σνακ και πλήρες γεύμα, μπορούν να τοποθετηθούν πάνω στις πίτσες, καθώς επίσης και να αποτελέσουν συνοδευτικό στα ποτά.

Green Olives stuffed with red pepper paste: The stuffed olives with red pepper paste are mainly a processed form of the green olives of Chalkidiki, which has fleshy texture and it is an excellent snack as well as a full meal, especially when it is in this form. They are processed in high speed machines, which create large stripes of pepper, placed inside the olive kernel, with a special filler machine. As a snack and a full meal, can be placed on top of the pizzas as well as accompanying the drinks.
Πάστα Ελιάς Καλαμών: Η πάστα ελιάς Καλαμών είναι ένα εξαιρετικό φυσικό προϊόν. Ύστερα από επεξεργασία της ελιάς Καλαμών και εμπεριέχει ελαιόλαδο, ξύδι και με παραλλαγές διαφόρων μπαχαρικών. Το αλάτι που εμπεριέχει μπορεί να είναι μειωμένο, ανάλογα με τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Αποτελεί εξαιρετικό ορεκτικό, αλείφοντάς το σε ψωμάκια, μπαγκέτες ή κράκερς.

Kalamata Olives Paste: Kalamata olives paste is a great natural product. After processing the Kalamata olive contains olive oil, vinegar and variants of different spices. The salt it contains may be reduced, depending on the preferences of consumers. It is a great appetizers by spraying into rolls, baguettes or crackers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Χρήστος Γ. Καμπούρης
Εμπόριο βρωσίμων ελαιών - εξαγωγές
Θέση Αγία Ειρήνη - Νεμέα Κορινθίας, Τ.Κ.: 20500

ΤΗΛ. - FAX: +302746023067, +302746023638
ΚΙΝ.: +306947968511, +306979171964

Site: www.kambourisolives.gr
Facebook: www.facebook.com/idykarpos

 

Contact

Please contact us for any information

Christos G. Kambouris
Trade of edible olives - exports
Position Agia Eirini, N.R. Nemea-Levidi, Nemea 20500

TEL. - FAX: +302746023067, +302746023638
MOB.: +306947968511, +306979171964

Site: www.kambourisolives.gr
Facebook: www.facebook.com/idykarpos