Ιωάννης Κ. Παπαλεωνιδόπουλος

Δρ. Ηλεκ. Μηχ. & Μηχ. Υπολ. Ε.Μ.Π.
Ιδιοκτησία & Διακίνηση GALATIANO

Πάρου 11, 14562 Κηφισιά
Τηλ. 2108014969
Κιν. 6977868699
Fax. 2108014967
E-mail: ipapaleonidopoulos@gmail.com

www.galatiano.gr

www.galatiano.com,