H εταιρία μας ιδρύθηκε το 1991 με την επωνυμία "ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ" ΕΠΕ.

Πρωτοεγκαταστάθηκε  εντός του οικισμού Σελλίων σε ενοικιαζόμενο χώρο 100 m2 όπου επεξεργαζόταν από 200 έως 300 τόνους γάλακτος ετησίως.

Τα παραγόμενα προϊόντα ήταν Γραβιέρα ,Λευκό τυρί άλμης (Σελλιανό) ,Γιαούρτι παραδοσιακό ,φρέσκια μυζήθρα και Ξηρός ανθότυρος.

Το 1996 μετεγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητο νέο χώρο επιφανείας 750 m2 και μετατράπηκε από ΕΠΕ σε Α.Ε .Οι ποσότητες γάλακτος που επεξεργαζόταν στον νέο χώρο ,χρόνο με το χρόνο αυξανόταν ,φθάνοντας σήμερα τους 1500 τόνους ετησίως .Επίσης χρόνο με το χρόνο ,δημιουργήθηκαν νέοι χώροι (ψυκτικοί θάλαμοι κλπ) που φθάνουν σήμερα τα 2000 m2.

..από που η πρώτη ύλη μας

Το γάλα που επεξεργάζεται η εταιρία μας παράγεται από κτηνοτρόφους του νομού   Ρεθύμνου  και  συγκεκριμένα  από  τα  χωριά  Σελλιά , ,Ασώματος ,Γιαννιού ,Δρύμισκος ,Κεραμέ ,Σπήλι ,Γερακάρι ,Φραττί ,Ατσιπάδες ,Φωτεινού ,Γουλεδιανά ,Καρέ ,Σελί ,Μύρθιος Ρεθύμνου ,Όρος ,Άγιος Βασίλειος ,Αγκουσελιανά ,Άγιος Ιωάννης και Κάνεβος,  

Η ποσότητα που επεξεργάζεται όπως έχει προαναφερθεί είναι 1400 - 1500 τόνους ετησίως .Τα παραγόμενα προϊόντα έχουν ως εξής.

  • Σελλιανό τυρί (Φέτα) περίπου 300 320 τόνους ετησίως.
  • Γραβιέρα περίπου 4 - 6 τόνους ετησίως
  • Μυζήθρα φρέσκια 18 - 20 τόνους ετησίως 
  • Ανθότυρο ξηρό 17 - 19 τόνους ετησίως
  • Γιαούρτι παραδοσιακό 26 - 28 τόνους ετησίως
  • Γιαούρτι με 2% λιπαρά 3 - 11 τόνους ετησίως

* όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα το προϊόν που κυριαρχεί είναι το επωνομαζόμενο "ΣεΣΣ" το οποίο είναι φέτα 100 %.Δυστυχώς στην Κρήτη δεν μας επιτρέπεται να το ονομάζουμε έτσι.

..πως προσέχουμε τον τόπο μας

Σήμερα έχουμε κατασκευάσει μονάδα βιολογικού καθαρισμού με ωφέλιμη χωρητικότητα δεξαμενών περίπου 700 m3.Η μονάδα αυτή είναι ικανή να επεξεργάζεται τα απόβλητα από την επεξεργασία 10 τόνων γάλακτος ημερησίως. Η λειτουργία της βασίζεται στην αερόβια ζύμωση της οργανικής ουσίας που περιέχουν τα λύματα με την βοήθεια των μικροοργανισμών.

Υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας των αποβλήτων σε τέτοιο βαθμό ώστε η εκροή των καθαρών λυμάτων να έχει BODS μικρότερο του 20.Επίσης κατά την λειτουργία του βιολογικού παράγεται λυματολάσπη η οποία είναι ένα άριστο εδαφοβελτιωτικό υλικό.


http://www.galaktokomiki-kritis.gr/uploads/flash/company1.jpg


http://www.galaktokomiki-kritis.gr/uploads/flash/company4.jpg


ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

θα μας βρείτε: περιοχή Σελλιά ,Αγίου Βασιλείου ,Ρέθυμνο Κρήτης
ταχ.κώδικας: 74060
τηλέφωνο: +30 28320 31795
fax: +30 28320 31796
email: selliano@otenet.gr
email: galaktokomikikritis@gmail.com

Προϊόντα:

επειδή γνωρίζουμε το αντικείμενό μας

Από την ίδρυσή της η εταιρία μας είχε σαν κύριο στόχο την παραγωγή προϊόντων με  πρώτη ύλη  το γάλα που παράγεται ύλη το γάλα που παράγεται στο Νομό Ρεθύμνου εφαρμόζουμε τις  παραδοσιακές κρητικές συνταγές χωρίς χημικά πρόσθετα, δηλαδή συντηρητικά, χρωστικές και άλλες ουσίες.

Τα βασικά μας προϊόντα δηλαδή Φέτα ,Γραβιέρα παράγονται από το γάλα με τη βοήθεια της μικροβιακής καλλιέργειας (μαγιάς) της πυτιάς και του άλατος.

Τα τυριά τυρογάλακτος  (Φρέσκια μυζήθρα, Ξηρός ανθότυρος) παράγονται από το τυρόγαλο ,το πρόσγαλα (ανάχυμα) και το αλάτι.

Τα γιαούρτια παράγονται από το γάλα με τη βοήθεια μόνο της μικροβιακής καλλιέργειας.

..όλα ξεκινάνε από την πρώτη ύλη


Για να παραχθεί ένα προϊόν άριστης ποιότητας το βασικό προαπαιτούμενο είναι η πρώτη ύλη να είναι και αυτή άριστης ποιότητας.

Συνεπώς το πρώτο μας μέλημα είναι να εξασφαλίσουμε την καλή ποιότητα το γάλα.

Καλή ποιότητα στο γάλα σημαίνει

  • Να προέρχεται από υγιή ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί φάρμακα.
  • Να παράγεται (άρμεγμα) κάτω από συνθήκες καλής υγιεινής.
  • Να μεταφέρεται άμεσα στις λεγόμενες παγολεκάνες για να ψυχθεί και να διατηρηθεί.


Για να εξασφαλίσουμε την καλή ποιότητα στο γάλα χορηγούμε σε κάθε παραγωγό απ μια έως και τρείς και τέσσερις παγολεκάνες (ανάλογα των περιπτώσεων) καθώς επίσης ασκούμε και εποπτικό έλεγχο στις συνθήκες παραγωγής συμβουλεύοντας τον παραγωγό αναλόγως.

μικροβιακές αναλύσεις

Οι δείκτες οι οποίοι μας δείχνουν αν ένα γάλα είναι καλής ποιότητας ή όχι είναι οι καθημερινές μικροβιακές αναλύσεις ,ο προσδιορισμός των βασικών συστατικών του γάλακτος όπως λίπος ,πρωτεΐνες  ,ο έλεγχος της παρουσίας ή όχι αντιβιοτικών ουσιών ,της οξύτητας και της νοθείας με νερό.
Όλες οι παραπάνω αναλύσεις γίνονται καθημερινά με τα πιο σύγχρονα όργανα και χωριστά για κάθε παραγωγό.
Από όλους τους παραπάνω δείκτες προκύπτει αν το γάλα του κάθε παραγωγού είναι κατάλληλο ή όχι για παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων.

..πως κάνουμε την συλλογή


Η συλλογή του γάλακτος γίνεται με ισόθερμο ανοξείδωτο βυτίο το οποίο φέρει ογκομετρητή   για τον προσδιορισμό του όγκου του γάλακτος και κατά συνέπεια του βάρους του γάλακτος του κάθε παραγωγού χωριστά .Επίσης διαθέτει και όργανο μέτρησης και καταγραφής της θερμοκρασίας του παραλαμβανόμενου γάλακτος.

Παράλληλα κατά την άντληση του γάλακτος του κάθε παραγωγού λαμβάνεται
και ένα δείγμα για να γίνουν οι απαραίτητες αναλύσεις.
Μετά το τέλος της συλλογής το γάλα μεταφέρεται το τυροκομείο όπου αποθηκεύεται σε αυτόψυκτες δεξαμενές όπου θα μείνει μέχρι την επόμενη ημέρα.
Στο διάστημα που το γάλα είναι αποθηκευμένο στις αυτόψυκτες  δεξαμενές γίνονται και όλες οι προαναφερθείσες αναλύσεις έτσι ώστε την επόμενη ημέρα που το γάλα θα οδηγηθεί σε επεξεργασία να γνωρίζουμε την ποιότητά του. 
Την επόμενη ημέρα λοιπόν εφόσον όλα είναι εντάξει το γάλα οδηγείται σε επεξεργασία.

..μετά την συλλογή και τον έλεγχο η επεξεργασία

Το πρώτο βήμα της επεξεργασίας είναι η παστερίωση και ο καθαρισμός.

Με την παστερίωση επιτυγχάνεται η εξυγίανση του γάλακτος δηλαδή η καταστροφή τυχόν παθογόνων μικροοργανισμών που βρίσκονται στο γάλα έτι ώστε τα προϊόντα που θα παραχθούν να είναι εντελώς ακίνδυνα για τον καταναλωτή.
Με τον καθαρισμό ο οποίος γίνεται με φυγοκεντρικό καθαριστή επιτυγχάνεται η απομάκρυνση ξένων σωματιδίων προς το γάλα (πχ σκόνη από τους στάβλους & από τα ζώα κλπ.)

Το δεύτερο στάδιο είναι η προσθήκη της μικροβιακής καλλιέργειας (μαγιάς) διαφορετικής για κάθε είδος τυριού.
Η μικροβιακή καλλιέργεια είναι ωφέλιμα βακτήρια τα οποία με την δραστηριότητά τους κατευθύνουν την ωρίμανση του τυριού έτσι ώστε να αποκτήσει τα διάφορα χαρακτηριστικά του.
Το τρίτο στάδιο είναι η προσθήκη της πυτιάς η οποία είναι ένα ένζυμο το οποίο βοηθά το γάλα από υγρό να γίνει στερεό πήγμα.
Ακολουθεί η διαίρεση του πήγματος και η περαιτέρω επεξεργασία του αν πρόκειται για παραγωγή σκληρών τυριών (ανάδευση  - αναθέρμανση ) και εν συνεχεία η μεταφορά του στα καλούπια.

..τελικό στάδιο


Στα καλούπια γίνεται η στράγγιση και η μορφοποίηση των τυριών με τη βοήθεια ή όχι εξωτερικής πίεση .Μετά την εξαγωγή των τυριών από τα καλούπια την επόμενη ημέρα της παραγωγής τους ακολουθεί το αλάτισμα και η τοποθέτηση σε δοχεία αν πρόκειται για μαλακά τυριά άλμης.

Ακολουθούν οι διάφορες φάσεις της ωρίμανσης οι οποίες είναι διαφορετικές για κάθε είδος τυριού και τέλος η αποθήκευσή τους στους ψυκτικούς θαλάμους για περαιτέρω ωρίμανση.

Όταν τα τυριά είναι έτοιμα πλέον για να προωθηθούν στην αγορά συσκευάζονται ανάλογα με τη ζήτηση.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στα ψυγεία γίνονται κατά τακτά διαστήματα δειγματοληψίες από διαπιστευμένα εξωτερικά εργαστήρια στα οποία δείγματα διενεργούν μικροβιολογικούς ελέγχους.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων μας δίνουν την εικόνα για την υγιεινή και την ασφάλεια των τυριών τα οποία παράγουμε. 

..στο ράφι

Όλες οι συσκευασίες των προϊόντων μας αναφέρουν το όνομα της εταιρίας ,το λογότυπο , το είδος του προϊόντος ,τη σύσταση του προϊόντος ,τη θρεπτική αξία ,τις συνθήκες συντήρησής του ,την ημερομηνία παραγωγής και λήξης καθώς και την ημερομηνία  συσκευασίας όπου απαιτείται.

*** Εδώ θα επισημάνουμε την προσοχή των πελατών μας να ελέγχουν τι αγοράζουν διότι κυκλοφορούν προϊόντα τα οποία δεν είναι δικά μας ,τα οποία όμως συμπεριλαμβάνουν το όνομα «Σελλιά» στις συσκευασίες τους. 

 

 

Τα Προϊόντα μας

Σελλιανό τυρί (φέτα)


Σελλιανό   τυρί (φέτα)
ξεπερνάμε τους 300 τόνους ετησίως


Γιαούρτι


Γιαούρτι
από αγνά υλικά πρώτης ποιότητας


Γραβιέρα


Γραβιέρα

η γνωστή σε όλους γραβιέρα Κρήτης


Ανθότυρος ξηρός


Ανθότυρος   ξηρός

τυρί ιδιαίτερης γεύσης

 
Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας των 750 m2  επεξεργαζόμαστε πάνω από 1500 τόνους γάλακτος ετησίως .Υπάρχει ειδική μονάδα βιολογικού καθαρισμού, σύγχρονη μονάδα ελέγχου προϊόντος με ειδικές αναλύσεις και εξειδικευμένο προσωπικό που συμβουλεύει καθημερινά τους παραγωγούς για την δημιουργία άριστης πρώτης ύλης.

Σας περιμένουμε να μας επισκεφτείτε.
Μιχάλης & Μανώλης Μπαραδάκης
(υπεύθυνοι παραγωγής- ιδιοκτήτες)Μιχάλης & Μανώλης
(υπεύθυνοι παραγωγής- ιδ
Μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας
Ρέθυμνο
ΑΡΚΕΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ S/M ΠΑΥΛΑΚΗΣ Α.Ε - ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΠΕ - ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΟΕ - ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε
Ηράκλειο
ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΕ Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 226 τηλ. 2810285478
ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 227 τηλ. 2810289102
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε (ΠΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 1ο ΧΛΜ ΓΑΖΙΟΥ - ΚΡΟΥΣΩΝΑ τηλ. 2810824140
Αθήνα
Δ.ΤΣΙΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ - Κ.ΣΟΥΤΣΟΣ ΟΕ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 124 - ΧΑΙΔΑΡΙ τηλ 2105913817
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΓΛΑΠΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 4 - ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τηλ. 2106654769, κιν. 6974810229
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 9Α - ΑΧΑΡΝΑΙ κιν. 6972402665
ΡΟΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 28 - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ τηλ. 2177332474, κιν. 6972077074
ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 43 - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ τηλ. 2102845332, κιν. 6977975280
Θεσσαλονίκη
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε ΜΙΝΟΑ ΓΗ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

 

http://www.galaktokomiki-kritis.gr/uploads/Products/fetaM.jpg

http://www.galaktokomiki-kritis.gr/uploads/Products/Photos/feta_thumb_80.jpg
http://www.galaktokomiki-kritis.gr/uploads/Products/Photos/feta_thumb_80_2.jpg

http://www.galaktokomiki-kritis.gr/uploads/Products/Photos/feta_thumb_80_3.jpg

http://www.galaktokomiki-kritis.gr/uploads/Products/giaourtiM.jpg

http://www.galaktokomiki-kritis.gr/uploads/Products/Photos/gia_thumb_80_1.jpg

http://www.galaktokomiki-kritis.gr/uploads/Products/Photos/gia_thumb_80_2.jpg

http://www.galaktokomiki-kritis.gr/uploads/Products/Photos/gia_thumb_80_3.jpg

 

 

http://www.galaktokomiki-kritis.gr/uploads/Products/gravieraM.jpg

http://www.galaktokomiki-kritis.gr/uploads/Products/Photos/grav_thumb_80_1.jpghttp://www.galaktokomiki-kritis.gr/uploads/Products/Photos/grav_thumb_80_2.jpghttp://www.galaktokomiki-kritis.gr/uploads/Products/Photos/grav_thumb_80_3.jpg

 

http://www.galaktokomiki-kritis.gr/uploads/Products/anthotirosM.jpg

http://www.galaktokomiki-kritis.gr/uploads/Products/Photos/anth_thumb_80_1.jpghttp://www.galaktokomiki-kritis.gr/uploads/Products/Photos/anth_thumb_80_2.jpghttp://www.galaktokomiki-kritis.gr/uploads/Products/Photos/anth_thumb_80_3.jpg