Πλήρης κατάλογος προϊόντων εδώ

 

 

 

 

ΕNSEA- Καλούδης Ιωάννης Μον.

ΕΠΕ Εισαγωγές - εξαγωγές, εμπόριο αλιευμάτων

Κεντρικό Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου,

τηλέφωνα: +30 2130 230376, +30 2130 333854 φαξ: +30 2130 230376,

e- mail: info@ ensea.gr

 

ensea.gr