ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Έμπαρος είναι χωριό του Δήμου Βιάννου στο νομό Ηρακλείου Κρήτης. Βρίσκεται σε υψόμετρο 430 μέτρων στις νοτιοδυτικές υπώρειες του όρους Δίκτη. Η κύρια ασχολία των κατοίκων της περιοχής με τη γεωργία και ειδικότερα την ελαιοκομία οδήγησε τον Α.Σ.Ε το 1937 στη δημιουργία πρότυπου ελαιουργείου για την έκθλιψη του ελαιοκάρπου. Με το πέρασμα των χρόνων ο Α.Σ.Ε ακολούθησε τη ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας και μέχρι σήμερα διατηρεί μια σύγχρονη ελαιοπαραγωγική μονάδα με αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις (σύστημα HACCP). Από το 2009/2010 εφαρμόζεται το σύστημα της κοινής έκθλιψης ελαιοκάρπου ακόμα ένα σημαντικό βήμα στην πορεία του Α.Σ.Ε για την διατήρηση της ποιότητας του παραγόμενου εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.

Η ποικιλία που καλλιεργείται είναι αποκλειστικά η κορωνέικη.
Ο ελαιόκαρπος επεξεργάζεται άμεσα μετά τη συγκομιδή με θερμοκρασία έκθλιψης και μάλαξης κάτω από 27 βαθμούςC,
με αποτέλεσμα το παραγόμενο ελαιόλαδο να είναι ανώτερης ποιότητας και να διατηρεί αναλλοίωτα τα φυσικά χαρακτηριστικά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες

Η γεωγραφική θέση καθώς και οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή έχουν συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Η οξύτητα του Εμπάρου Νάμα δεν υπερβαίνει το 0,3 και η μέση ετήσια παραγωγή του Α.Σ.Ε κυμαίνεται στους 500 τόνους με συνεχείς αυστηρούς ελέγχους στη διαδικασία της παραγωγής και με εξειδικευμένο προσωπικό. Η φύλαξη γίνεται σε ιδιόκτητες ανοξείδωτες δεξαμενές σε ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος. Η κατανάλωση ελαιολάδου ως κύριο συστατικό της κρητικής διατροφής έχει ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, αντιοξειδωτικά και άλλα πολύτιμα συστατικά. Οι μέχρι τώρα μελέτες, αποδεικνύουν ότι το ελαιόλαδο ως βάση μιας υγιεινής διατροφής αποτελεί παράγοντα μακροζωίας με πολλαπλά οφέλη για τον οργανισμό. Γι αυτούς τους λόγους πολλοί αναφέρονται σε αυτό με την ονομασία Νάμα.

ABOUT US

Emparos is a village of the Municipality of Viannos in the prefecture of Heraklion, Crete. It is located at an altitude of 430 meters on the southwest slopes of Mount Dikti. The main occupation of the inhabitants of the area is agriculture and in particular olive industry which led the A.C.E (Agricultural Cooperation of Emparos) in 1937 to create a model olive oil mill for the pressing of the olives. Over the years, A.C.E has kept up with the rapid growth of technology and has today maintained a modern olive oil production unit with recognized certifications (HACCP system). Since 2009-2010, the system of joint olive pressing is one decisive step in A.C.E’s effort to preserve the high quality of the extra virgin olive oil produced.

The variety cultivated is exclusively Olea europaea variety microcarpa alba ( or Mastoides). The olives are processed immediately after harvesting with a pressing and kneading temperature below 27 degrees °C, which contributes to the produced olive oil being of superior quality and maintaining its natural characteristics and antioxidant properties.

The geographic location as well as the climatic conditions prevailing in the region precipitate to the creation of extra virgin olive oil. The acidity of Emparos Nama does not exceed 0.3 and the average annual production of the A.C.E is 500 tons. The production process is under constant strict controls by a specialized personnel. Storage is carried out in proprietary stainless tanks under controlled environmental conditions.

Olive oil is one of the main ingredients of the Cretan diet and its consumption is highly beneficial to health due to the high content of monounsaturated fatty acids, antioxidants and other valuable elements. Studies to date show that olive oil as a basis for a healthy diet is a longevity factor with multiple benefits for the human body. Therefore, many refer to it as Nama (communion wine).


 

 

Αγροτικός Συνεταιρισμός Εμπάρου

Έμπαρος Πεδιάδος, Ηράκλειο | 70300, Ελλάδα

Τ: +30 2895041229

Μ: +30 697 1966153

email: asemparos@gmail.com

website: www.embaroscoop.gr

facebook: @embaroscoop