Η ΕΛΙΜΕ (Ένωση Λιμένων Ελλάδας) είναι:

 • Εταιρία αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στόχος της ΕΛΙΜΕ είναι ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των μελών της με σκοπό την ανάπτυξη λιμενικής πολιτικής ,τη συμμέτοχη των λιμένων στην περιφερειακή ανάπτυξη και την δημιουργία εύρωστων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων παροχής λιμενικών υπηρεσιών.
 • Μέλη της είναι οι 13 Οργανισμοί Λιμένων Ελλάδας που είναι ανώνυμες εταιρίες. Αντικείμενό της είναι η αντιμετώπιση και προώθηση όλων των θεμάτων που αφορούν τους λιμένες μέσα στο πλαίσιο της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας . Σκοπός της είναι η δημιουργία θέσεων για την ανάπτυξη όλων των Οργανισμών Λιμένων Ελλάδας, της λιμενικής βιομηχανίας και των μεταφορών.

 

Τομείς Δραστηριότητας

Μεταφορές

 • Εκσυγχρονισμός λιμενικών υπηρεσιών και οικονομική ανάπτυξη λιμένων.
 • Αποδοτική ένταξη λιμένων στο δίκτυο Συνδυασμένων μεταφορών.
 • Αξιολόγηση των δυνατοτήτων και επιπτώσεων Θαλασσίων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων (Short Sea Shipping), των Θαλάσσιων Λεωφόρων (Sea Motorways).
 • Αξιολόγηση του πόλου των ελληνικών λιμένων στο διευρωπαϊκό σύστημα.

Ναυτιλία

 • Σύστημα διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας VTMS και οι επιπτώσεις του στους λιμένες.
 • Ασφάλεια λιμένων και διακινούμενων φορτίων.
 • Ποιότητα προσφερομένων υπηρεσιών.

Ανθρώπινο δυναμικό

 • Σύσταση και λειτουργία Ινστιτούτο Κατάρτισης Λιμένων, Ναυτιλίας και Συνδυασμένων Μεταφορών.
 • Ενδουπηρεσιακή κατάρτιση και οργάνωση σεμιναρίων για λιμενικές λειτουργίες , χειρισμό φορτίων και διαχείριση λιμένων.
 • Ρύθμιση θεμάτων λιμενεργασίας.

Περιβάλλον

 • Συμμετοχή στο δίκτυο ECOPORTS.
 • Περιβαλλοντική Πολιτική.
 • Ανάπτυξη συνεργασίας λιμένων και πόλεων που τα περιβάλλουν.

Διεθνείς Σχέσεις

 • Μέλος της ESPO (European Sea Ports Organization) και συμμετοχή στις διαδικασίες της.
 • Ανάπτυξη σχέσεων με τη FEPORT (Federation of European Private Port Operators).

Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

 • Σχέσεις και επικοινωνία με ασχολούμενους με την λιμενική βιομηχανία, για την ανάπτυξη της λιμενικής αγοράς και την εφαρμογή κανόνων υγιούς ανταγωνισμού.
 • Συμμετοχή σε Εθνικά και Κοινοτικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα που συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αποδοτικότητας των μελών της.


Μέλη

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης
Οργανισμός Λιμένος Πατρών
Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας
Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου
Οργανισμός Λιμένος Βόλου
Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας
Οργανισμός Λιμένος Καβάλας
Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας
Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου
Οργανισμός Λιμένων Νήσου Ευβοίας

 

Μέλη Παρατηρητές

Δημ. Λιμενικό Ταμείο Πάτμου
Δημ. Λιμενικό Ταμείο Θήρας
Δημ. Λιμενικό Ταμείο Μήλου
Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων
Δημ. Λιμενικό Ταμείο Πύργου (Κατάκολο)
Δημ. Λιμενικό Ταμείο Κω
Δημ. Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου
Δημ. Λιμενικό Ταμείο Λέσβου
Δημ. Λιμενικό Ταμείο Νοτ. Δωδεκανήσου
Δημ. Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου
Δημ. Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου
Δημ. Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης
Δημ. Λιμενικό Ταμείο Σάμου
Δημ. Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας
Διαδημ. Λιμ. Ταμείο Χίου
Δημ. Λιμενικό Ταμείο Σύρου
Δημ. Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας

 

Βιογραφικό Προέδρου της ΕΛΙΜΕ Άγγελου Καρακώστα

Ο Άγγελος Καρακώστας το Δεκέμβριο του 2017 εκλέχτηκε Πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (E.ΛΙΜ.Ε.).

Τον Αύγουστο του 2016 ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.  μετά την απόκτηση από την COSCO SHIPPING τoυ 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε.

Το 2009, ο Άγγελος ορίστηκε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ Α.Ε.).

Ως μέλος της οικογένειας COSCO SHIPPING, η συμβολή του ήταν καθοριστική στη σύνδεση της Kινεζικής και της Eλληνικής πραγματικότητας για την επιτυχή ολοκλήρωση της 35ετούς Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ της ΟΛΠ Α.Ε. και της COSCO SHIPPING Ports Limited.

Ο Άγγελος προσχώρησε στην COSCO SHIPPING Lines (Ελλάδα) S.A. το 1997 ως Γενικός Διευθυντής.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εργάστηκε σκληρά σε συνεργασία με την COSCO SHIPPING Lines Co. Ltd. για να μετατρέψει τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης σε κέντρα διανομής για την επέκταση της κινεζικής αγοράς στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη.

Ο Άγγελος κατέχει:

- πτυχίο MBA από το πανεπιστήμιο Teeside, Ηνωμένο Βασίλειο
- πτυχίο MSc στη Διοίκηση από το πανεπιστήμιο Teesside, Ηνωμένο Βασίλειο
- Master στη Επιχειρηματική Έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, Ελλάδα.
Αποφοίτησε από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο εισήχθη το 1984.


elime@elime.gr


  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116

  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

www.elime.gr