300 Προγρμματα Επιμρφωσης απ το E-Learning του Πανεπιστημου Αθηνν

Σημεινοντας μια εντυπωσιακ ανοδικ πορεα, σμερα το E-Learning του Κντρου Επιμρφωσης και Δια Βου Μθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημου Αθηνν (Ε.Κ.Π.Α.) προσφρει πνω απ 300 προγρμματα επιμρφωσης στην ελληνικ γλσσα και πνω απ 35 στην αγγλικ γλσσα, με περισστερους απ 100 Καθηγητς του Ιδρματος να συμμετχουν στην ανπτυξη και την υλοποησ τους, εν χουν επιμορφωθε περισστερα απ 70.000 τομα.

 

Τα προγρμματα καλπτουν να ευρ φσμα 40 εκπαιδευτικν κατευθνσεων και επαγγελματικν τομων αιχμς, πως Οργνωση και Διοκηση Επιχειρσεων, Ναυτιλιακ, Logistics, Χρηματοοικονομικ, Επιχειρηματικτητα, Marketing, Λογιστικ, Διοκηση Ανθρπινου Δυναμικο, Πληροφορικ, Τουριστικ, Περιβλλον, Παιδαγωγικ, Ειδικ Αγωγ, Κοινωνιολογα, Υγεα, Νοσηλευτικ, Διατροφ, Πολιτισμς, Δημιουργικ Γραφ κ..

 

Η εκπαιδευτικ διαδικασα στα προγρμματα E-Learning του ΕΚΠΑ υλοποιεται εξ αποστσεως μσω φιλικς προς το χρστη εκπαιδευτικς πλατφρμας που αξιοποιε και ενσωματνει λες τις νες τεχνολογες προκειμνου να υποστηρζεται με τον καλτερο δυνατ τρπο η επικοινωνα εκπαιδευτ και εκπαιδευμενου. Η εκπαδευση περιλαμβνει, αναλγως του αντικεμενου του προγρμματος, εκπαιδευτικ υλικ (θεωρα, παραδεγματα, υποδειγματικς ασκσεις, μελτες περπτωσης, πρσθετη βιβλιογραφα και δικτυογραφα, ασκσεις αυτοαξιολγησης κ.) σε ντυπη (εκτυπσιμη) αλλ και ηλεκτρονικ μορφ, videos (διαλξεις καθηγητν), παρουσισεις με animation, λογισμικς εφαρμογς, live streaming συναντσεις αλλ και virtual reality τεχνικς.

 

Η επιτυχς ολοκλρωση των προγραμμτων οδηγε στη χοργηση Πιστοποιητικο Επιμρφωσης Εξειδικευμνης Επιμρφωσης. Ατηση συμμετοχς μπορον να υποβλουν απφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και απφοιτοι Λυκεου με σχετικ εργασιακ εμπειρα μη, αναλγως των απαιτσεων κθε προγρμματος. Σε λα τα Προγρμματα απονμονται βαθμο ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), εν οι απφοιτοι, μαζ με το πιστοποιητικ, λαμβνουν και Συμπλρωμα Πιστοποιητικο Europass.

 

Περισστερες πληροφορες για τα εξ αποστσεως προγρμματα επιμρφωσης απ το E-Learning του Ε.Κ.Π.Α. μπορετε να βρετε στις σελδες: