Το ΕΑΠ  αναπτύσσεται,  εξελίσσεται  και «ανοίγει» ορίζοντες στην έρευνα, την γνώση και τον πολιτισμό

  • Το ΕΑΠ

Το ΕΑΠ ξεκίνησε τη λειτουργία του από το 1998. Έκτοτε έχει θεαματικά αναπτυχθεί και εμπλουτιστεί σε εμπειρία και δυνατότητες, χωρίς να παύει  συνεχώς να εξελίσσεται, παρέχοντας, δίχως περιορισμούς και εμπόδια, υψηλής ποιότητας Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και έχει αξιωθεί να κατέχει μία μοναδική θέση ανάμεσα στα ΑΕΙ της χώρας.
Βασική αποστολή και σκοπός του Ε.Α.Π. αποτελεί η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.
Αυτή τη στιγμή το ΕΑΠ διαθέτει τέσσερις (4) Σχολές, υψηλού ακαδημαϊκού κύρους (Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Σπουδών, Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένων Τεχνών), που παρέχουν έξι (6) προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και εικοσιέξι (26) μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία συνεχώς θα εμπλουτίζονται και αναπτύσσονται καινούρια, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και επιστημονικές ανάγκες της εποχής μας. Αυτή τη στιγμή στο ΕΑΠ φοιτούν  περίπου 40000 φοιτητές σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
Η έδρα του ΕΑΠ είναι στην Πάτρα, ενώ διαθέτει παραρτήματα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη (η λειτουργία του οποίου θα ξεκινήσει τους αμέσως επόμενους μήνες) την Κρήτη  αλλά και  άλλες πόλεις της Ελλάδας.

 

  • Γιατί σπουδές στο ΕΑΠ

  • Το ΕΑΠ απευθύνεται σε όσους και όσες πληρούν τα βασικά κριτήρια εισαγωγής σε ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Βασική προϋπόθεση εισαγωγής σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΕΑΠ αποτελεί η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου και σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ.
  • Εξετάσεις εισαγωγής δεν υπάρχουν και ο τρόπος εισαγωγής έως τώρα πραγματοποιείται με ηλεκτρονική κλήρωση και παρουσία εισαγγελικής αρχής, για προστασία του αδιάβλητου της διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή έχει αποφασιστεί να καταργηθεί σταδιακά έως το έτος 2017.
  • Για την ολοκλήρωση των σπουδών δεν τίθεται χρονικός περιορισμός. Η περάτωση των σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση δώδεκα (12) θεματικών ενοτήτων και σε μεταπτυχιακό επίπεδο αντιστοίχως τεσσάρων (4) θεματικών ενοτήτων.
  • Ο φοιτητής ορίζει μόνος του τον χρόνο μελέτης και τον ρυθμό των σπουδών του, από τον προσωπικό του χώρο δεδομένου ότι η γνώση του παρέχεται κυρίως ηλεκτρονικά. Για τον λόγο αυτό  το ΕΑΠ διαθέτει και αναπτύσσει συνεχώς νέα πρωτοποριακά ψηφιακά συστήματα εξ  αποστάσεως εκπαίδευσης, που μειώνουν εκ των πραγμάτων την άμεση προσωπική επικοινωνία μεταξύ φοιτητή και καθηγητή.  Το ψηφιακό ή/και έντυπο υλικό το οποίο του παρέχεται είναι ειδικά διαμορφωμένο ώστε να τον κατευθύνει στη μελέτη του, ενώ οι καθηγητές σύμβουλοι τον υποστηρίζουν σε αυτή του την προσπάθεια, παρέχοντας οδηγίες και λύνοντας απορίες μέσω του διαδικτύου ή και τηλεφωνικά.
  • Όλα τα προγράμματα σπουδών δίνουν τίτλους αναγνωρισμένους και ισότιμους των συμβατικών Ελληνικών Πανεπιστημίων
  • Ισχυρό όπλο και πηγή υπερηφάνειας για το ΕΑΠ αποτελούν το εκπαιδευτικό και διοικητικό του προσωπικό, τα οποία διαθέτουν αμφότερα, το καθένα στον τομέα του, εξαιρετικές και σημαντικές ικανότητες και κατάρτιση και σπάνια εμπειρία στην Ελλάδα, ειδικά στην υποστήριξη παροχής της εξ  αποστάσεως εκπαίδευσης.