ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ο Δρ. Νικόλαος Καρανικόλας είναι δήμαρχος του Δήμου Η.Π. Νάουσας. Είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο "Χαρτογραφία-Γεωγραφία και Εκτίμηση και Ανάλυση των Αξιών των Ακινήτων".

Το διδακτικό, και ερευνητικό του έργο εστιάζεται σε θέματα Χαρτογραφίας, Γεωγραφίας, Σ.Γ.Π. και Εκτίμησης και Διαχείρισης των ακινήτων. Συγκεκριμένα διδάσκει ή έχει διδάξει στο παρελθόν ζητήματα σχετικά με την Ψηφιακή Σχεδίαση, την Ψηφιακή Χαρτογραφία, την Θεματική Χαρτογραφία και την Οπτικοποίηση Γεωγραφικών Δεδομένων, την Εκτίμηση και Διαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας, τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, τα ζητήματα Κοινωνικών Χαρτογραφήσεων, κ.α. τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Πλήθος επιστημονικών εργασιών του έχει δημοσιευτεί σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (άνω των 130), ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων (άνω των 20, εκ των οποίων στα 3 ως επιστημονικός υπεύθυνος).

Επίσης έχει δώσει διαλέξεις τόσο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όσο και σε επαγγελματικούς φορείς εντός και εκτός χώρας.

Τέλος είναι συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων και πολλών επιστημονικών σημειώσεων. Το έργο του επίσης επεκτείνεται με την επί πολλά έτη συμμετοχή του σε πλήθος επιστημονικών επιτροπών και Συμβουλίων.

Επαγγελματικά έχει ασχοληθεί ως μηχανικός και ως στέλεχος συμβουλευτικών και τεχνικών εταιρειών. Έχει συμμετάσχει ή συντονίσει πλήθος αναπτυξιακών μελετών και προγραμμάτων σε θέματα ανάλυσης και ανάπτυξης του χώρου.

Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Δημητρίου Βλάχου 30

T: +30 2332350300

W: www.naoussa.gr

E: info@naoussa.gr