Είμαστε μία οικογενειακή γεωργική επιχείρηση που ασχολείται με την καλλιέργεια δίκταμου (Origanum dictamnus)
σε ιδιόκτητη έκταση 15 στρεμμάτων στο Ηράκλειο Κρήτης.

Τρόπος καλλιέργειας
Η εγκατάσταση της καλλιέργειας και όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες γίνονται χειρωνακτικά
και χωρίς την χρήση χημικών φυτοφαρμάκων.

 

Συλλογή προϊόντος
Η συλλογή γίνεται από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο (τρία κοψίματα).
Η ξήρανση γίνεται υπό σκιά σε εγκαταστάσεις της εκμετάλευσης

 

Τα κτήματα μας
Τα κτήματα μας βρίσκονται στο λόφο ανατολικά του ανακτόρου της Κνωσσού.
Είναι περιφραγμένα και μακριά από κτήματα με άλλες καλλιέργειες.

 

 

DICTAMUS OF KNOSSOS

Georgiou Xiroudaki 19/Heraklion Crete/Greece

T: +30 2810239451

M: +30 6973586453

W: www.dictamusknossos.com

E: dictamus.orfanakis@hotmail.com