Υπατίας 7-9 Σύνταγμα Αθήνα Τ.Κ. 10557

Athens  Greece

T: +30 2103227915

M: +30 6977571396 /+30 6907277398

Email: info@byzantineart.com.gr

Website: www.byzantineart.com.gr

Το εργαστήριο Γ.ΣΑΜΟΥΡΗ ΚΑΙ ΥΙΩΝ δραστηριοποιείται στο χώρο της Βυζαντινής Αργυροχρυσοχοϊας εδώ και τριάντα χρόνια δημιουργώντας μοναδικά έργα τέχνης.

Τα αντικείμενα που δημιουργούνται κοσμούν Πατριαρχεία, Μητροπόλεις, Ιερούς Ναούς και συλλογές επιφανών ανθρώπων.