Α.ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΟΔΟΣ Σ', ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30 2810 381 150

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 8, ΡΟΥΦ

Τηλ.: 210 3424542

Email: info@atlantikos.gr

Website: www.atlantikos.gr