Με σεβασμό στα γεννήματα κάθε τόπου

Κάθε τόπος, ανάλογα με τις κλιματολογικές και γεωφυσικές του συνθήκες, διαμορφώνει δική του «μήτρα» που έντεχνα κι αθόρυβα πλάθει δικά της γεννήματα, που λέγονται ντόπια. Τέτοια ντόπια γεννήματα, βρίσκονται στην χλωρίδα, στην πανίδα ακόμα και στους ανθρώπους.

Κάθε αλλοίωση, ή μετάλλαξη αυτών των ντόπιων γεννημάτων, είναι και μια βάναυση παρέμβαση στο «εργαστήρι» της φύσης και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η παρέμβαση τόσο εντονότερη νοσταλγία αναφύεται για επιστροφή στα γνήσια κι αυθεντικά γεννήματα της Μάνας Φύσης!

Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο "Asklepios", ποικιλίας Ολύμπια, είναι ένα αυθεντικό, γνήσιο, διατροφικό και υγειοπροστατευτικό γέννημα, που έρχεται αμετάβλητο και αναλλοίωτο χιλιάδες χρόνια.

Το ελαιόλαδο "Asklepios"

Έχει το όνομα, του ημίθεου Ασκληπιού, της ελληνικής μυθολογίας, που κατά την αρχαιότητα, ήταν ο πρώτος διάσημος θεραπευτής που διέδωσε την υγιεινή διατροφή, ως ασπίδα προστασίας της υγείας με χρήση βοτάνων της ελληνικής. Ασκληπιός και ελαιόλαδο, συμβολίζουν την ευεργετική δύναμη της φύσης, στην υγεία των ανθρώπων.      

Η άπλετη ηλιοφάνεια, εμπλουτίζει τον καρπό της ελιάς με εξαιρετικά συστατικά που περνάνε στο ελαιόλαδο Asklepios. Τα εντόπισαν ερευνητές και πιστοποιούν την ύπαρξη ισχυρών αντιοξειδωτικών δράσεων, που διευκολύνουν την λειτουργία της καρδιάς κι άλλων ζωτικών οργάνων,  πέραν της μεγάλης διατροφικής τους σημασίας!

Τα διατροφικά συστατικά και τα διακριτικά χαρακτηριστικά του πιστοποιούν δύο κορυφαία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδος: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φαρμακευτικό Τμήμα, Τομέας Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων και το Τεχνολογικό Ίδρυμα Πελοποννήσου, Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Καλαμάτας.

Η χημική εξέταση πιστοποιεί πως οι δείκτες που καθορίζουν τις φαινόλες, είναι υψηλότεροι έως και κατά 3,5 φορές, των μέσων διεθνών δεικτών και τονίζεται πως τα συγκεκριμένα συστατικά του το εντάσσουν «στην κατηγορία ελαιόλαδων που προστατεύουν από την οξείδωση των λιπιδίων του αίματος, σύμφωνα με τον κανονισμό 432/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Ξεχωρίζει για την μέτρια πικρότητα στην γεύση, το ανοιχτό «χρυσαφί» χρώμα του και την εύγευστη νοστιμιά που προσδίδει σε ωμές σαλάτες και όλα τα βραστά και ψητά φαγητά

Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο "Asklepios", μεταφέρει στο τραπέζι αμετάλλακτα, τα διατροφικά συστατικά της πανάρχαιας ποικιλίας ελιάς, με ονομασία «Ολύμπια».

Η ποικιλία ελιάς "Ολύμπια"

Στα τέλη του 2015, στείλαμε δείγματα ελαιολάδου, από ντόπια αρχέγονη ποικιλία ελιάς, στον ερευνητή, αναπληρωτή καθηγητή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Προκόπη Μαγιάτη. Η χημική ανάλυση έδειξε, πως οι δείκτες ποιότητας του δείγματος, ήταν κατά πολύ ανώτεροι των διεθνών standards σε φαινόλες. Προσκομίσαμε κλαδιά με φύλλα και καρπό και διαπιστώθηκε πως η ποικιλία δεν φέρονταν καταχωρημένη στο επίσημο εθνικό αρχείο ποικιλιών ελιάς.

Στην μη καταχωρημένη ποικιλία, δόθηκε η ονομασία «Ολύμπια». Ευδοκιμεί στη δυτική Πελοπόννησο και ειδικά σε περιοχές πεδινές και ημιορεινές της αρχαίας Ολυμπίας, Ηλεία, Θέλπουσα και Ηραία Αρκαδίας. Φύεται από αρχαιοτάτων χρόνων στο ίδιο έδαφος και σε υψόμετρο μέχρι 600μ. Διατηρεί την άριστη ποιότητα στο λάδι της, χωρίς άρδευση. Έχει ανάγκη άπλετης ηλιοφάνειας, από την οποία απορροφά σπάνια συστατικά, που αποθηκεύει στο λάδι της. Η ηλικία της κρύβεται στους υπέργηρους κορμούς της και συνυφαίνεται με τους μύθους και την ιστορία του τόπου. Ανοίγει κλώνους που φτάνουν και τα 8 μέτρα μήκος και αποφέρει καρπούς ως τα βαθειά της γεράματα, χωρίς να αλλοιώνει την άριστη ποιότητα λαδιού της.

Η Εταιρεία Alfeas

Η Alfeas | Μ.Δρεμέτσικας-Κ.Δρεμέτσικα Ο.Ε. είναι μια νεοσύστατη οικογενειακή επιχείρηση, που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2016, με κύριο στόχο την παραγωγή και το εμπόριο του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου "Asklepios", ποικιλίας Ολύμπια.

Λόγω των υψηλών δεικτών του ελαιολάδου σε φαινολικά συστατικά, ελαιοκανθάλη και ελαιασίνη, η Oleocanthal International Society (OIS) μας απένειμε το χρυσό και χάλκινο βραβείο στην Αρχαία Ολυμπία,  στο επιστημονικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2016.

Εκτός από την δική μας παραγωγή, έχουμε επίσης συνάψει συμφωνίες με τοπικούς παραγωγούς ελαιολάδου ποικιλίας Ολύμπια, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ποσότητα αλλά πάντα υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο.With respect to the fruit of each land

Every land, depending on the climate and geophysical conditions, creates its own "womb", which skillfully and quietly produces its proper fruits: this is what we call "local off-springs". Such local off-springs are encountered in the local flora and fauna or even among the local populations

Every alteration or mutation of these local off-springs consists a brutal invasion in Nature's Lab". The deeper and more powerful the invasion, the more intense is the nostalgia one feels for a return to the genuine and authentic off-spring of Mother Nature!

The Extra Virgin Olive Oil Asklepios is an authentic, genuine, nutritional and health-protective product: it has been given to us unaltered and unalterable for thousands of years

"Asklepios" Olive Oil

Bears the name of the Greek Mythology god Asklepios. During the ancient times he was believed to be the first therapist using herbs of the Greek land in order to cure illnesses. Asklepios and olive oil stand for the beneficial power of nature on people's health.    

The abundant sunshine enriches the olive fruit with exceptional ingredients that end up in the "Asklepios" olive oil. Researchers came to this conclusion and they also certify the existence of strong anti-oxidant elements, beneficial to the function of the heart, as well as other vital organs, besides their great nutritional value!

The nutritional substances and its special features have been proven by two of the most prestigious Universities in Greece: the National and Kapodistrian University of Athens, Department of Pharmacognosy & Natural Products Chemistry and the Technological Educational Institute of Peloponnese, Kalamata Olive Oil Taste Laboratory.

The chemical analysis certifies that the phenol indicators are up to 3,5 times higher than the international standard indicators and it is also mentioned in the "comments" section, that its special substances classify it among "olive oils that protect from the lipid oxidation, according to the "432/2012 European Union Regulation".

You can easily recognize its moderate bitterness, the light golden color and its delicious taste either served on raw salads or over any boiled or grilled food

The Extra Virgin Olive Oil brings to your table the unalterable nutritional elements of the ancient olive variety called "Olympia".

The Olympia Variety

In the late 2015, we sent olive oil samples, by the local primordial olive tree variety, to the researcher, Associate Professor in the National and Kapodistrian University of Athens, Prokopis Magiatis. The chemical analysis results showed that the quality indicators of these samples were significantly superior to the established international standards on phenols. We also brought branches with leaves and olive fruit on and he found out that this variety was not registered in the official National Registry of Olive Trees Varieties.

The name "Olympia" was given to this unregistered variety. It grows in Western Peloponnisos and especially in the hills and valleys of Ancient Olympia, in Ileia, Thelpoussa and Iraia in Arcadia. The trees of this variety have grown in the same piece of land, in a height of up to 600m, ever since the ancient times. The excellent quality of this olive oil is conserved without receiving any watering. It needs abundant sunshine, which offers rare substances absorbed and stored within the olive oil. Its age is hidden in the elderly trunks and is linked to the legends and history of the land. It opens up its branches that can be as long as 8 meters. It produces olive fruit until a very old age, without any alteration in the excellent quality of the oil.

Alfeas Company

Alfeas | M.Dremetsikas-K.Dremetsika G.P. is a newly-established family company, founded in March 2016 with main goal the production and trade of Olympia Variety's extra virgin Olive Oil Asklepios.
Due to the high phenolic compounds, oleocanthal and oleacein, the Oleocanthal-International-Society(OIS) awarded us with the golden and bronze award in Ancient Olympia during the scientific conference held on June, 2016.
Apart from our production, we have also conducted agreements with local producers, in order to achieve larger quantity but always high quality olive-oil.                                  

 

Toumbitsi, 220 08 Arkadia, Greece
Contact Address: Bakou 1, 115 24 Athens, Greece
Tel:(+30) 210 6741427, 6977 243600  email: info@alfeas.gr | www.alfeas.gr