ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ


Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας είναι παραγωγική σχολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, ανήκει στην Ανώτατη Εκπαίδευση, καταρτίζει λαϊκά και κληρικά στελέχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας και χορηγεί πτυχία ισότιμα με εκείνα των ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το Νόμο 3432/2006.

Στην Ακαδημία λειτουργούν δύο Προγράμματα Σπουδών με διάρκεια σπουδών 8 εξαμήνων: Το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών και το Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων.

Επίσης, λειτουργεί το Πρόγραμμα Εξομοίωσης Πτυχίου για αποφοίτους των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών, διάρκειας 2 εξαμήνων.

Πρόσβαση στην ΑΕΑΑ έχουν οι χριστιανοί ορθόδοξοι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Για το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών οι απόφοιτοι Λυκείου πρέπει να είναι άρρενες και να προέρχονται από την θεωρητική κατεύθυνση και για το Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και από τα δύο φύλα, από την τεχνολογική κατεύθυνση. Επίσης, απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να εισαχθούν στην ΑΕΑΑ μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων. 
Πρόσοψη της ΑΕΑΑ:
 

 
Τα Προγράμματα Σπουδών της ΑΕΑΑ παρατίθενται ακολούθως:

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

 

 

 

ΚΩΔ

1.

Εισαγωγή στην Π.Δ. 

4

101

2.

Εισαγωγή στην Κ.Δ.

4

102

3.

Εισαγωγή στην Ψυχολογία

4

103

4.

Αρχαία Ελληνικά Α΄

4

104

5.

Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική Α΄

3

105

6.

Αγγλικά

2

106

 

 ΣΥΝΟΛΟ

21

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

 

 

 

 

 

ΚΩΔ 

1.

Θρησκευτικές προσωπικότητες της ΠΔ

2

151

2.

Επιστημονική Μεθοδολογία

2

152

3.

Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Ψυχολογίας

2

153

4.

Ιστορία Προσώπων και γεγονότων των Ευαγγελίων

2

154

5.

Χορωδιακές ασκήσεις Α΄

2

155

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

 

 

 

 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΩΔ 

1.

Κανονικό Δίκαιο

4

201

2.

Εισαγωγή στην Φιλοσοφία

4

202

3.

Εκκλησιαστική Γραμματεία Α΄:
(Από των αρχών έως και του Δ΄αιώνος)

4

203

4.

Αρχαία Ελληνικά Β΄

4

204

5.

Χριστιανική Αρχαιολογία

4

205

6.

Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική Β΄

3

206

7.

Αγγλικά 

2

207

 

 ΣΥΝΟΛΟ

25

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

 

 

1.

Ιστορική γεωγραφία της αγίας γης

2

251

2.

Πηγές Εκκλησιαστικής Ιστορίας

2

252

3.

Εισαγωγή στην Πληροφορική

2

253

4.

Χορωδιακές ασκήσεις Β΄

2

254

5.

Λατινικά

2

255

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 ΚΩΔ

1.

Εκκλ/κή Γραμματεία Β΄:(Από του Ε΄ έως και του Η΄ αι.) 

4

301

2.

Γεν. Εκκλ/κή Ιστορία Α΄:(Από των αρχών έως και του ΙΑ΄αι.)

4

302

3.

Ιστορία Θρησκευμάτων

3

303

4.

Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική Γ΄

3

304

5.

Κατηχητική

2

305

6.

Αγγλικά

4

305

 

 ΣΥΝΟΛΟ

20

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

 

 

1.

Βυζαντινή Ιστορία

2

351

2.

Η πληροφορική στην Ποιμαντική πράξη

2

352

3.

Χριστιανική Παλαιογραφία

2

353

4.

Η Παλαιά Διαθήκη στα βιβλία της Καινής Διαθήκης

2

354

5.

Εισαγωγή στην χειρόγραφη λειτουργική παράδοση

2

355

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 ΚΩΔ

1.

Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος

4

401

2.

Εκκλκή Γραμματεία Γ΄: (Από του Θ΄ αιώνος και εξής)

4

402

3.

Βυζαντινή Φιλοσοφία

3

403

4.

Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Β΄ (Από του ΙΒ΄ αιώνος)

4

404

5.

Δογματική 

4

405

6.

Υμνογραφία

3

406

7.

Αγγλικά 

2

407

 

 ΣΥΝΟΛΟ

24

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

 

 

1.

Ερμηνευτική και Θεολογία της Καινής Διαθήκης

2

451

2.

Θέματα Νηπτικής θεολογίας

2

452

3.

Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

2

453

4.

Εορτολογία

2

454

5.

Σύγχρονα Ψυχολογικά ρεύματα

2

455

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

 

 

 

 

 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΩΔ 

1.

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης

4

501

2.

Ερμηνεία Πατερικών κειμένων

3

502

3.

Βιβλική Αρχαιολογία

4

503

4.

Αγιολογία

3

504

5.

Ερμηνεία λειτουργικών κειμένων

4

505

6.

Ποιμαντική

3

506

 

 ΣΥΝΟΛΟ

21

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

 

 

1.

Ποιμαντική των Μυστηρίων και των Ακολουθιών

2

551

2.

Ερμηνεία των Αποστολικών και Ευαγγελικών αναγνωσμάτων

2

552

3.

Το Δίκαιο των κληρικών και μοναχών

2

553

4.

Σπουδή Ομολογιακών κειμένων μετά την ¶λωση

2

554

5.

Δυτική Θεολογία

2

555

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΩΔ 

1.

Ερμηνεία Καινής Διαθήκης

4

601

2.

Ιεραποστολική

4

602

3.

Ιστορία εποχής της Κ.Δ. (και αποκαλυπτική γραμματεία)

4

603

4.

Λειτουργική

4

604

5.

Εκκλησιολογία

2

605

 

 

 

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

 

 

1.

Ερμηνεία Εκλεκτών Ψαλμών και περικοπών από τα Προφ.

2

651

2.

Αισθητική - Ορθόδοξη Χριστιανική τέχνη

2

652

3.

Βυζαντινά υπομνήματα της Θείας Λειτουργίας

2

653

4.

Το δίκαιο των μυστηρίων και των λειτουργικών πράξεων

2

654

5.

Εκκλησιαστικά πολιτισμικά αγαθά και Δίκαιο

2

655

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

 

 

 

 

 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΩΔ 

1.

Ενοριακή διοίκηση και οργάνωση

2

701

2.

Ιστορία των πρεσβυγενών Πατριαρχείων και 
 των λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών

3

702

3.

Διορθόδοξες, διαχριστιανικές και
διαθρησκειακές σχέσεις

2

703

4.

Εκκλησιαστικό δίκαιο

3

704

5.

Παιδαγωγική

3

705

6.

Εξομολογητική

3

706

 

 ΣΥΝΟΛΟ

16

707

 

 

 

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

 

 

1.

Ποιμαντική Ψυχολογία

2

751

2.

Θέματα Πατερικής Θεολογίας

2

752

3.

Εκκλησιαστική γραμματεία και θρησκευτικές κινήσεις στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας

2

753

4.

Ασματικές Ακολουθίες

2

754

5.

Ψυχολογία του βάθους

2

755

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΩΔ 

1.

Ψυχολογία του διαλόγου 

3

801

2.

Η εθνική και κοινωνική προσφορά της Εκκλησίας

3

802

3.

Χριστιανική ηθική και θέματα βιοηθικής

5

803

4.

Σύγχρονες αιρέσεις και σχίσματα

3

804

5.

Τελετουργική –Τυπικό

4

805

6.

Διακονία του λόγου (Ομιλητική)

3

806

7.

Εκκλησιαστική εθιμοτυπία 

2

807

 

 ΣΥΝΟΛΟ

23

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

 

 

1.

Εκκλησιαστική επικοινωνιολογία

2

851

2.

Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα

2

852

3.

Θέματα θεολογίας της λατρείας

2

853

4.

Iστορία του Αγίου Όρους

2

854

5.

Εμπράγματο Κανονικό Δίκαιο

2

855

 

 ΣΥΝΟΛΟ

10

 

 

Πτυχιακή Εργασία

 

 

 

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ 

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΩΔ

1.

Εισαγωγή στην Π.Δ. (κοινό μάθημα) 

4

121

2.

Εισαγωγή στην K.Δ. (κοινό μάθημα) 

4

122

3.

Αρχαία Ελληνικά Α΄ (κοινό μάθημα)

4

123

4.

Βυζαντινή Ιστορία (κοινό μάθημα)

4

124

5.

Ιστορία της Χριστιανικής Τέχνης

3

125

6.

Αγγλικά (κοινό μάθημα)

2

126

 

ΣΥΝΟΛΟ

21

 

 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

1.

Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Περιόδου

2

161

2.

Ιστορία της Τέχνης της Δύσεως

2

162

3.

Εισαγωγή στην Επιστήμη διαχείρισης- συντήρησης κειμηλίων

2

163

 

ΣΥΝΟΛΟ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΩΔ

1.

Χριστιανική Αρχαιολογία (κοινό μάθημα)

4

221

2.

Επιστήμη και Τεχνολογία υλικών κατασκευής (3Θ, 2Ε)

5

222

3.

Ελεύθερο Σχέδιο (1Θ, 3Ε)

4

223

4.

Αγγλικά (κοινό μάθημα)

2

224

5.

Αναλυτική Χημεία (3Θ, 2Ε)

5

225

6.

Πληροφορική

4

226

7.

Αρχαία Ελληνικά Β΄(κοινό μάθημα)

4

227

 

ΣΥΝΟΛΟ

28

 

 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

1.

Περιβαλλοντικές προϋποθέσεις διατήρησης κειμηλίων

4

261

2.

Κεραμεική

4

262

3.

Ορθοδοξία και Πολιτισμός

4

263

 

ΣΥΝΟΛΟ

12

 

 

 

 

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΩΔ

1.

Παλαιογραφία

2

321

2.

Γενική Εκκλησιαστκή Ιστορία Α΄ (Από των αρχών έως και του ΙΑ΄ αιώνος) (κοινό μάθημα)

4

322

3.

Ενόργανη Ανάλυση (2Θ, 2Ε)

4

323

4.

Εκτιμητική κειμηλίων και επιχειρησιακός σχεδιασμός

4

324

5.

Στοιχεία Φυσικής

4

325

6.

Αγγλικά (κοινό μάθημα)

4

326

7.

Σχέδιο στον Η/Υ

4

327

 

ΣΥΝΟΛΟ

26

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

 

 

1.

Νομισματική

2

361

2.

Επιγραφική

2

362

3.

Ανασκαφές κι Ευρήματα

2

363

 

ΣΥΝΟΛΟ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΩΔ

1.

Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Β΄ (Από του ΙΒ΄ αιώνος) (κοινό μάθημα)

4

421

2.

Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος (κοινό μάθημα)

4

422

3.

Χημεία Συντήρησης Κειμηλίων Ι (2Θ, 2Ε)

4

423

4.

Εκκλησιαστική Αργυροχρυσοχοΐα (2Θ, 1Ε)

4

424

5.

Εκκλησιαστική Χρυσοκεντητική (2Θ, 2Ε)

4

425

6.

Δογματική (κοινό μάθημα)

4

426

7.

Μουσειολογία

4

427

8.

Αγγλικά (κοινό μάθημα)

4

428

 

ΣΥΝΟΛΟ

32

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

 

 

1.

Τέχνη και Συντήρηση Μωσαϊκού-Ψηφιδωτού

2

461

2.

Η Θεολογία της Εικόνας

2

462

3.

Αίτια και μηχανισμοί φθοράς υλικών (Υποχρ.)

2

463

 

ΣΥΝΟΛΟ

6

 

 

 

 

 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΩΔ

1.

Χημεία Συντήρησης Κειμηλίων ΙΙ (2Θ, 2Ε)

4

521

2.

Το χρώμα ως ύλη και σύμβολο στα κειμήλια (1Θ, 2Ε)

3

522

3.

Μέθοδοι Αποτύπωσης και Τεκμηρίωσης Κειμηλίων Ι (2Θ, 3Ε)

5

523

4.

Φυσικοχημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Εκκλ/κών Κειμηλίων Ι (2Θ, 2Ε)

4

524

5.

Υλικά επέμβασης και αποκατάστασης (4Θ)

4

525

6.

Η Νωπογραφία στην τέχνη (1Θ, 1Ε)

4

526

7.

Στοιχεία Εκκλ/κής Γραμματείας

4

527

 

ΣΥΝΟΛΟ

28

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

 

 

1.

Μνημειακή Τοπογραφία και αποτύπωση

2

561

2.

Τεχνικό Σχέδιο

2

562

3.

Φωτογραφία

2

563

 

ΣΥΝΟΛΟ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΩΔ

1.

Ζωγραφική (Υλικά και Τεχνικές) (2Θ, 3Ε)

5

621

2.

Φυσικοχημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Εκκλ/κών Κειμηλίων ΙΙ (2Θ, 2Ε)

4

622

3.

Συντήρηση Ξυλογλύπτων Κειμηλίων Ι (2Θ, 1Ε)

4

623

4.

Συντήρηση Αγιογραφίας Ι (2Θ, 3Ε)

4

624

5.

Στοιχεία Βιολογίας και Αρχές Βιοδιάβρωσης

4

625

6.

Διάγνωση -Ιστορική αξιολόγηση και συντήρηση έργων τέχνης (1Θ, 1Ε)

4

626

 

ΣΥΝΟΛΟ

24

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

 

 

1.

Η Χριστιανική Τέχνη στην Ελλάδα (Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Περίοδος)

2

661

2.

Η Χριστιανική Τέχνη στην Ελλάδα (Νεωτέρα Περίοδος)

2

662

3.

Θεωρία και Μεθοδολογία ανάλυσης έργων τέχνης

2

663

 

ΣΥΝΟΛΟ

6

 

 

 

 

 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΩΔ

1.

Συντήρηση Ξυλογλύπτων Κειμηλίων ΙΙ (5Ε)

4

721

2.

Παθολογία και αντιμετώπιση ανεπιτυχών προγενέστερων επεμβάσεων Συντήρησης και Αποκατάστασης (2Θ, 3Ε)

4

722

3.

Υλικά και τεχνικές κατασκευής βιβλίων (3Θ)

4

723

4.

Διαχείριση αρχειακού υλικού (3Θ)

4

724

5.

Συντήρηση βιβλίων - κωδίκων - εγγράφων Ι (4Ε)

4

725

6.

Εκκλησιαστική Μικροτεχνία (1Θ, 1Ε)

4

726

7.

Τεχνικές Ψηφιοποίησης Μνημείων και Κειμηλίων (1Θ, 2Ε)

4

727

 

ΣΥΝΟΛΟ

28

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

 

 

1.

Η Εκκλησιαστική Υφαντουργία

2

761

2.

Ψηφιοποίηση και Ανάλυση Εικόνας (1Θ, 1Ε)

2

762

3.

Σύγχρονα επικαλυπτικά υλικά για την προστασία κειμηλίων

2

763

 

ΣΥΝΟΛΟ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΩΔ

1.

Η Αισθητική της Ορθόδοξης Χριστιανικής Τέχνης (κοινό μάθημα)

4

821

2.

Συντήρηση Ψηφιδωτών, Γυαλιού, Vitro (2Θ, 2Ε)

4

822

3.

Συντήρηση Υφασμάτων- Αμφίων 1Θ, 3Ε)

4

823

4.

Συντήρηση Λατρευτικών Μεταλλικών Αντικειμένων (1Θ, 4Ε)

4

824

5.

Συντήρηση γλυπτών και μαρμαρίνων μνημείων 1Θ, 1Ε)

4

825

 

ΣΥΝΟΛΟ

20

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

 

 

1.

Συντήρηση Αγιογραφίας ΙΙ (5Ε)

2

861

2.

Συντήρηση βιβλίων - κωδίκων - εγγράφων ΙΙ

2

862

3.

Δίκαιο πολιτιστικών αγαθών ΙΙ

2

863

 

 ΣΥΝΟΛΟ

6

 

 

 

 

 

 

Ιερές Ακολουθίες Υποχρεωτικά για όλους

 

 

 

 

 

 

 

Πτυχιακή Εργασία

 

 

 

 

Εργαστήριο:
 
  Η Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών διοικείται προσωρινά από Διοικούσα Επιτροπή (ΦΕΚ τ.Β/1313/14-9-2006):

Διοικούσα Επιτροπή:

Πρόεδρος:
Αρχιμ. Νικόλαος Ιωαννίδης, Καθηγητής Θεολογίας ΕΚΠΑ

Αντιπρόεδρος:
Εμμανουήλ Καραγεωργούδης, Λέκτορας Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ

Μέλη:
Χρήστος Καρακόλης, Επίκουρος Καθηγητής Θεολογίας ΕΚΠΑ
Γρηγόριος Κωσταράς, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ
Νικόλαος Ολυμπίου, Καθηγητής Θεολογίας ΕΚΠΑ
Γεώργιος Πατρώνος, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογίας ΕΚΠΑ
Γεώργιος Φίλιας, Καθηγητής Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ

Γραμματέας:
Αθανάσιος Καψάλης, Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Α.Ε.Α.Α.

Η Διεύθυνση της Ακαδημίας είναι: Χρυσαλλίδος 38 και Θεμιστοκλέους, 145 61 Νέα Κηφισιά.

(Τηλ. 210 8070686, Fax: 210 6204714, email: info@aeaa.gr)

Στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας περιλαμβάνονται οι αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια, η βιβλιοθήκη, η Εστία με τους κοιτώνες και το εστιατόριο, τα γραφεία των καθηγητών, της Διαχείρισης και της Γραμματείας και ο προαύλιος χώρος με το ναό.